DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-24-28

Механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства

Олександр Михайлович Парій

Анотація


У статті досліджено особливості інтелектуального капіталу як об’єкта управління та наведемо основні принципи управління ним на підприємстві Узагальнено існуючі механізми організаційного управління інтелектуальним капіталом, серед яких важливим є є питання визначення справедливої ціни ліцензії на потрібну технологію. Визначено, що головною їх проблемою для побудови потужного інтелектуального капіталу є проблема з людським капіталом Тому, головна увага на підприємстві в напрямку управління персоналом повинна бути орієнтована на відбір працівників, здатних генерувати нові ідеї, збільшенні їх компетентності, забезпеченні професійного росту, розвиток міжособистісних стосунків в рамках заданої корпоративної культури, подолання опору різним нововведенням, визначення ефективних методів стимулювання до науково-технічної діяльності.Проаналізовано структуру керування інтелектуальною власністю. Це стосується механізму управління клієнтським капіталом, який є досить складним процесом, і недостатньо розвинутим. Для вироблення правильної стратегії управління клієнтським капіталом на основі ряду досліджень відомих світових консалтиногових компаній стосовно тенденцій ровитку B2B необхідно використати принцип тісного контакту з клієнтом. Наведено деякі аспекти вирішення питань, які відносяться до діяльності всієї інтелектуальної власності. Зокрема, запропоновано для покращення взаємовідносин з клієнтом для підприємств ввести систему управління відносинами з клієнтами (Customer relationship мanagement (CRM), яка використовується у світі вже давно і принесла чималі результати для тих, хто її впроваджував. Ця система включає збір і аналіз інформації про своїх контрагентів, постачальників партнерів та взаємовідносини з ними. Акцентовано увагу на роль механізмів управління інтелектуальним капіталом для вирішення проблем підвищення конкурентоспроможності та нарощування інтелектуального потенціалу компанії. Зроблено висновки та подано деякі рекомендації для подальших досліджень. щодо управління інтелектуальним капіталом компаній.

Ключові слова


інтелектуальний капітал; інтелектуальна власність; інтелектуальний потенціал; організаційний капітал; механізми організаційного управління; технологія; інновації; знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Zabloc'kyj, B.F. (2007), Ekonomika j organizacija innovacijnoi' dijal'nosti, Novyj svit-2000, L'viv, 456 p.

«CRM orientirovannyj marketing – tendencii budushhego», [Online], available at: b2b-insight.management.com.ua

«10 izmenenij, kotorye zatronut dejatel'nost' marketingovyh TOP-menedzherov v 2011 godu», [Online], available at: http://www.management.com.ua/tend/tend356.html

«Gartner : v 2010 godu dohod vendorov PO analitiki i CRM prevysil 10 mlrd. Dollarov», [Online], available at: www.pcweek.ua

«CRM-sistemy», [Online], available at: http://www.tadviser.ru/index.php/Stat'ja:CRM-sistemy

Cybul'ov, P.M., Chebotar'ov, V.P., Zinov, V.G. and Suini, Ju. (2005), Upravlinnja intelektual'noju vlasnistju, in Cybul'ov, P.M. (ed.), K.I.S., Kyi'v, 448 p.

Illjashenko, S.M. (2008), Sutnist', struktura i metodologichni osnovy ocinky intelektual'nogo kapitalu pidpryjemstva / S.M. Illjashenko // Ekonomika Ukrai'ny. – 2008. – № 11.

Illjashenko, S.M., Golysheva, Je.O. and Kolodka, A.V. (2017), Upravlinnja intelektual'nym kapitalom pidpryjemstva, monografija, TOV «Trytorija», Sumy, 360 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Б.Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 456 с.
  2. CRM ориентированный маркетинг – тенденции будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа : b2b-insight.management.com.ua.
  3. 10 изменений, которые затронут деятельность маркетинговых ТОП-менеджеров в 2011 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.management.com.ua/tend/tend356.html.
  4. Gartner : в 2010 году доход вендоров ПО аналитики и CRM превысил 10 млрд. долларов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pcweek.ua.
  5. CRM-системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:CRM-системы.
  6. Управління інтелектуальною власністю / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні ; під ред. П.М. Цибульов. – К. : К.І.С., 2005. – 448 с.
  7. Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методологічні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11.
  8. Ілляшенко С.М. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева, А.В. Колодка. – Суми : ТОВ «Триторія», 2017. – 360 с.
Copyright (c) 2019 Олександр Михайлович Парій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.