DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-169-173

Механізм формування професійної етики в системі державного управління: специфіка та проблематика

Дарія Сергіївна Абрамова, Олена Сергіївна Дика, Ірина Георгіївна Сергієнко

Анотація


Актуальність професійного розвитку кадрів системи державного управління обумовлена динамікою і специфікою політичної та соціально-економічної обстановки в країні, а також реальним станом самої системи державного управління. Найважливішим фактором успішного реформування системи державного управління є подолання проблеми професійно-етичного розвитку його суб’єктів. Професійна етика державного службовця повинна відповідати не тільки Конституції нашої держави, її чинному законодавству, а й моральним принципам і нормам.
Професійні вимоги, які висуваються до державних службовців, залежать від органу, де працює державний службовець та характерних особливостей виконуваної ним роботи. Та беззаперечним залишається той факт, що ряд вимог до професійної поведінки державних службовців стосується всієї системи державного управління. Специфіка професійної етики державного службовця полягає передусім в особливостях професійної діяльності, які безпосередньо пов’язані із правовим статусом чиновника, в можливостях, наданих Конституцією, здійснювати владні повноваження від імені держави, в здатності приймати суб’єктивні рішення, керуючись власними моральними та вольовими принципами.
Виконання покладених на посадову особу професійних функцій у межах професійної діяльності потребує від особи наявності певних якостей з метою ефективного державного управління. Дотримання та розвиток якостей дозволить удосконалити процес державного управління в частині забезпечення системи державного управління якісними кадрами, а також дасть можливість представлення України у взаємодії з іноземними партнерами на високому рівні.

Ключові слова


державне управління; державний службовець; професійна етика; складові професійної етики; принципи державного службовця

Повний текст:

PDF

Посилання


Bytiak, Iu.P. (2004), «Moral and legal requirements for the behavior of civil servants», Derzhavne budivnytstvo ta misceve samovriaduvannia, Vol. 8, pp. 26–37.

Bralatan, V.P., Hlutsarenko, L.V. and Zdyrko, N.H. (2011), Profesiina etyka, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 252 р.

Chabak, L.A. (2011), Etyka derzhavnoho sluzhbovtsia, Centr perepidgotovky ta pidvyshhennja kvalifikacii' pracivnykiv organiv derzh. vlady, organiv misc. samovrjaduvannja, derzh. p-v, ustanov i org, Chernigiv, Р. 15.

Vasylevska, T.E., Salamatov, V.O. and Marushevskii, G.B. (2015), Etyka derzhavnoho upravlinnia, in Vasylevs'koi', T.E. (ed.), Nadu, Kyiv, 204 р.

Kikiniova, K.O. (2008), «Profesionalizatsiia iak protses pidvyshchennya efektyvnosti derzhavnoi slushby v konteksti ievropeiskyh standartiv», Derzhavne budivnytstvo, No. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_52

Kurakova, T.V. (2013), Profesiina etyka publichnoho sluzhbovtsia ta zapobihannia konfliktu interesiv, available at: http://kds.org.ua/article/kurakova-tv-publichnij-vistup-profesijna-etika-publichnogo-sluzhbovtsya-ta-zapobigannya-konf

Seriohin, S.M., Antonova, O.V., Hozhylo, I.V. and others (2008), Moralno-etycni zasady rozvytku derzhavnoi sluzhby Ukrainy: ievropeiskyi ta vitchyznianyi dosvid, in Ser'ogina, S.M. (ed.), NADU, Kyiv, 48 р.

STUD, Osnovni poniattia profesiinoi etyky, available at: https://stud.com.ua/27331/psihologiya/osnovni_ponyattya_profesiynoyi_etiki

Seriohin, S.M. and Sorokina, N.H. (2016), Ponjattja «chest'», «gidnist'» u konteksti profesionalizacii' publichnoi' sluzhby, Aspekty publichnoho upravlinnia, No. 8, pp. 57–64.

Bohatyriov, Ie.D., Beliaiev, A.M., Ieriomin, S.H. and Prokofiev, S.E. (2018), Etika gosudarstvennoi I munitsypalnoi sluzhby, in Prokof'eva, S.E. (ed.), Izdatel'stvo Jurajt, M., 307 р.

Iaremyn, I.I. (2016), Aspekty etychnyh pravyl povedinky publichnyh sluzhbovtsiv, IFOTSPPK, Ivano-Frankivsk, 68 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Битяк Ю.П. Моральні та правові вимоги до поведінки державних службовців / Ю.П. Битяк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2004. – № 8. – С. 26–37.
 2. Бралатан В.П. Професійна етика / В.П. Бралатан, Л.В. Глуцаренко, Н.Г. Здирко. – К. : Центр учбової літератури, 2001. – 252 с.
 3. Етика державного службовця / Упор. Л.А. Чабак. – Чернігів : Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг., 2011. – С. 15.
 4. Василевська Т.Е. Етика державного управління : підручник / Т.Е. Василевська, В.О. Саламатов, Г.Б. Марушевський / за заг. ред. Т.Е. Василевської. – К. : НАДУ, 2015. – 204 с.
 5. Кікіньова К.О. Професіоналізація як процес підвищення ефективності державної служби у контексті європейських стандартів / К.О. Кікіньова // Державне будівництво. – 2008. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_52.
 6. Куракова Т.В. Професійна етика публічного службовця та запобігання конфлікту інтересів / Т.В. Куракова. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kds.org.ua/article/kurakova-tv-publichnij-vistup-profesijna-etika-publichnogo-sluzhbovtsya-ta-zapobigannya-konf.
 7. Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід : наук. розробка / С.М. Серьогін, О.В. Антонова, І.В. Хожило та інші / за заг. та наук. ред. проф. С.М. Серьогіна. – К. : НАДУ, 2008. – 48 с.
 8. Основні поняття професійної етики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://stud.com.ua/27331/psihologiya/osnovni_ponyattya_profesiynoyi_etiki.
 9. Серьогін С.М. Поняття «честь», «гідність» у контексті професіоналізації публічної служби / С.М. Серьогін, Н.Г. Сорокіна // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 8. – С. 57–64.
 10. Богатырев Е.Д. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.Д. Богатырев, А.М. Беляев, С.Г. Еремин ; под ред. С.Е. Прокофьева. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 307 с.
 11. Яремин І.І. Аспекти етичних правил поведінки публічних службовців: навчально-методичний посібник / І.І. Яремин. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2016. – 68 с.
Copyright (c) 2019 Дарія Сергіївна Абрамова, Олена Сергіївна Дика, Ірина Георгіївна Сергієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.