№ 4(78) (2016)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МЕДІА РИНКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Сергій Володимирович Бардаш, Вікторія Олександрівна Мисюк 3-13
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ: НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак 14-31
ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Володимир Нестерович Герман 32-36
ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ PDF
Роман Теодорович Герман 37-42
СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ PDF
Володимир Юрійович Гордополов 43-60
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Катерина Юріївна Поляк 61-75
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ «ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ» PDF
Марина Олександрівна Максимчук 76-84
СУТНІСТЬ ПРИРОДНОЇ РЕНТИ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча 85-92
ВИТРАТИ У БУДІВНИЦТВІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ PDF
Ольга Віталіївна Павелко 93-101
ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Надія Павлівна Сироїд 102-109
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ PDF
Єлізавета Сергіївна Шубенко 110-122

ЕКОНОМІКА

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВIННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10554») PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий 123-128
ВДOСКOНАЛЕННЯ КOРПOРАТИВНOГO УПРАВЛIННЯ ПIДПРИЄМСТВА НА OСНOВI РOЗВИТКУ КOРПOРАТИВНOЇ КУЛЬТУРИ PDF
Тетяна Олександрівна Біляк 129-135
PRICING INTELLIGENCE ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ PDF
Ігор Володимирович Бурачек 136-142
РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ PDF
В'ячеслав Анатолійович Вакалюк 143-151
ГРУПУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Руслан Вадимович Глібов 152-157
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Інна Ванадіївна Левицька, Валентина Вікторівна Постова 158-169
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Світлана Іванівна Павлова 170-177
КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ PDF
Олексій Олексійович Поплавський 178-184
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Борисівна Проценко 185-191
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ МАРКУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТОВАРІВ PDF
Ірина Михайлівна Царук, Юлія Борисівна Шпильова 192-201
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ольга Леонідівна Черевко, Аліна Володимирівна Жигадло 202-210

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СУПРОВОДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Ольга Сергіївна Ватаманюк 211-218
МІСЦЕ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНТРОЛЬНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Альона Юріївна Славіцька 219-228
МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Альона Станіславівна Лесюк 229-236
Розвиток ринку цінних паперів у 1940-і роки: шлях до фінансового лідерства США PDF (English)
S. Z. Moshenskyi 237-244