БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ: НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак

Анотація


Фрагментарність методики бухгалтерського обліку договірних зобов’язань, забезпечених заставою, дискусійність питань оцінки предмета застави на етапі укладання договорів позики
(кредиту) та вірогідність невиконання зобов’язань і звернення стягнення із заставодавця зумовили необхідність комплексного дослідження та розробки методичного забезпечення бухгалтерського обліку операцій застави у суб’єктів її здійснення (заставодавця та заставодержателя), зокрема у частині удосконалення порядку облікового відображення операцій із заставою майнових прав, іпотекою, закладом, заставою цінних паперів, заставою товарів в обороті або в переробці. Також у статті запропоновано порядок оцінки предмета застави при невиконанні заставодавцем умов договору, що враховує його знецінення (фізичний та моральний знос) протягом періоду виплати кредиту, уточнено порядок відображення в обліку операцій, пов’язаних з продажем таких об’єктів, як основи забезпечення релевантною інформацією процесу управління договірними зобов’язаннями боржника


Ключові слова


застава; операції застави; зобов’язання; забезпечення договірних зобов’язань; іпотека; тверда застава (заклад); застава цінних паперів; застава товарів в обороті або у переробці; застава майнових прав; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrai'ny, Pro zastavu (1992), available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12

Zakon Ukrai'ny, Pro ipotechne kredytuvannja, operacii' z konsolidovanym ipotechnym borgom ta ipotechni sertyfikaty (2003), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/979-15

Zakon Ukrai'ny, Pro ocinku zemel' (2003), available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1378-15

Zakon Ukrai'ny, Pro ocinku majna, majnovyh prav ta profesijnu ocinochnu dijal'nist' v Ukrai'ni (2001), available at: http://http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2658-14?nreg=2658- 14&find=1&text=%E7%E0%F1 %F2%E0%E2&x=0&y=0#w11

Len', V.S., Glyvenko, V.V. (2004), Buhgalters'kyj oblik v Ukrai'ni: osnovy ta praktyka: Navchal'nyj posibnyk, Centr navchal'noi' literatury, Ky'yiv, 576 p.

Ocinka predmetiv ipoteky i zastavy, available at: http://www.swan.com.ua/uk/otsinka-predmetivipoteki- i-zastavi

Podatkovyj kodeks Ukrai'ny (2010), available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2

Postanova pro zatverdzhennja Metodyky ocinky majna (2003), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1891-2003-p

Savchenko, O. (2011), Lombardni operacii': njuansy obliku, Balans, № 22 (1060), P. 27–30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про заставу» № 2654-XII від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12.

2. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» № 979-IV від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/979-15.

3. Закон України «Про оцінку земель» № 1378-IV від 11.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

4. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-III від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2658-14?nreg=2658-
14&find=1&text=%E7%E0%F1%F2%E0%E2&x=0&y=0#w11.

5. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : навч. посібник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 576 с.

6. Оцінка предметів іпотеки і застави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.swan.com.ua/uk/otsіnka-predmetіv-іpoteki-і-zastavi.

7. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2.

8. Постанова про затвердження Методики оцінки майна № 1891 від 10.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-п.

9. Савченко О. Ломбардні операції: нюанси обліку / О.Савченко // Баланс. – 2011. – № 22 (1060). – С. 27–30.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-14-31

Copyright (c) 2017 Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.