DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-185-191

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Наталія Борисівна Проценко

Анотація


Мета дослідження у висвітленні змісту та специфіки витрат для забезпечення довгострокової економічної безпеки підприємств, а також в обґрунтуванні критеріїв оцінки цих витрат на різних стадіях життєвого циклу промислових підприємств. Показана об’єктивна
необхідність створення умов для поступального розвитку та забезпечення економічної безпеки вітчизняного виробництва, що можливе лише за рахунок цілеспрямованих, усвідомлених дій
довгострокового і програмного характеру. Запропоновано основними об’єктами витрат підвищення рівня економічної безпеки підприємств розглядати техніко-технологічну, організаційну, економічну та фінансову системи на стадіях створення, експлуатації та вдосконалення. Розроблені критерії для оцінки витрат для забезпечення економічної безпеки промислових підприємств на різних стадіях їхнього життєвого циклу. Показані основні форми втрат економічної безпеки підприємств та відтворення її за рахунок створених резервів. Показано, що інвестиції в створення резервів необхідно здійснювати в період створення підприємства, а експлуатаційні витрати здійснюються безпосередньо в період експлуатації. Запропонована методика показника економічної безпеки як величина витрат на експлуатацію резервів підприємства.


Ключові слова


економічна безпека підприємства; ресурси; резерви; стадії життєвого циклу промислового підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, V.E. (1996), Ekonomicheskiy rost i okruzhayushchaya sreda, IEP NANU, Donetsk, 158 p.

Ivanova, G.P. (2008), Antikrizisnoe upravlenie: ot bankrotstva – k finansovomu ozdorovleniyu, in Ivanova, G.P. (Ed.), Zakon i pravo, YuNITI, Moscow, 320 p.

Arkhiereev, S.I. (2000), Transaktsionnye izderzhki i neravenstvo v usloviyakh rynochnykh transformatsiy, Biznes-Inform, Kharkiv, 283 p.

Astakhov, V.P. (2009), Analiz finansovoy ustoychivosti firmy i protsedury, svyazannye s bankrotstvom, Os', Moskow, 80 p.

Baranovskiy, V.K. (2010), “Kontseptsiya perekhoda Ukrainy na model' ustoychivogo razvitiya”, Ekonomika Ukrainy, No. 7, pp. 78–83.

Balabanov, I.T. (1995), Osnovy finansovogo menedzhmenta: kak upravlyat' kapitalom?, Finansy i statistika, Moskow, 384 p.

Vasilenko, V.A. (2005), Menedzhment ustoychivogo razvitiya predpriyatiy, Tsentr uchebnoy literatury, Kyiv, 648 p.

Gramotenko, T.A. (2008), Bankrotstvo predpriyatiy: ekonomicheskie aspekty, PRIOR, Moscow, 176 p.

Danylyshyn, B.M. (2000), Stalyj rozvytok Ukrai'ny: realii' i problemy, BMT, Kyiv, 402 p.

Kozachenko, A.V. (2008), Ekonomicheskaya bezopasnost' predpriyatiya: sushchnost' i mekhanizmy obespecheniya: monografiya, Libra, Kyiv, 280 p.

Lіgonenko, L.O. (2001), Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom: teoretyko-metodologichni zasady ta praktychnyj instrumentarij, Kyi'vs'kyj nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 580 p.

Unkovskaya, T.E. (2007), Finansovoe ravnovesie predpriyatiya, Geneza, Kyiv, 326 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Александрова В.Е. Экономический рост и окружающая среда / В.Е. Александрова. – Донецк : ИЭП НАНУ, 1996. – 158 с.

2. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению : под ред. Г.П. Иванова. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 2008. – 320 с.

3. Архиереев С.И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночных трансформаций : монография / С.И. Архиереев. – Х. : Бизнес-Информ, 2000. – 283 с.

4. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством / В.П. Астахов. – М. : Ось – 89, 2009. – 80 с.

5. Барановский В.К. Концепция перехода Украины на модель устойчивого развития / В.К. Барановский // Экономика Украины. – 2010. – № 7. – С. 78–83.

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом? / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 384 с.

7. Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий: монография / В.А. Василенко. – К. : Центр учебной литературы, 2005. – 648 с.

8. Грамотенко Т.А. Банкротство предприятий: экономические аспекты / Т.А. Грамотенка. – М. : ПРИОР, 2008. – 176 с.

9. Данилишин Б.М. Сталий розвиток України: реалії і проблеми / Б.М. Данилишин // Проблеми сталого розвитку України. – К. : БМТ, 2000. – 402 с.

10. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизмы обеспечения : монография / А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко. – К. : Либра, 2008. – 280 с.

11. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Л.О. Лігоненко. – К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580 с.

12. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия / Т.Е. Унковская. – К. : Генеза, 2007. – 326 с.





Copyright (c) 2017 Наталія Борисівна Проценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.