DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-158-169

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Інна Ванадіївна Левицька, Валентина Вікторівна Постова

Анотація


Підприємство, що функціонує в складних конкурентних умовах, для збереження своїх ринкових позицій повинно орієнтуватись на випуск нової продукції та наданні інноваційних послуг, тобто активізації своєї інноваційної діяльності. Розглянуто особливості управління цією
діяльністю на підприємстві. Авторами проаналізовано різні підходи, які використовують під час управління, та наведено переваги і недоліки кожного з них. Визначено, що найоптимальнішим серед них є системний підхід. Запропоновано визначення понять «система» і «системний підхід в управлінні інноваційною діяльністю». Розроблена система управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування; організація інноваційної діяльності підприємства
машинобудування; планування інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах; процес планування інноваційної діяльності; контроль в системі управління інноваційною діяльністю; наведено елементи керуючої підсистеми. Наведено властивості, що притаманні системі інноваційного менеджменту. Менеджерам, які здійснюють управління інноваційною діяльністю підприємства, необхідно виконати ряд наведених першочергових завдань, що впливають на ефективність функціонування підприємства в цілому. Саме ці завдання і виконуються за допомогою системного підходу, забезпечивши підприємству конкурентоспроможне функціонування і швидке пристосування до змін зовнішнього середовища.


Ключові слова


підприємства машинобудування; інноваційна діяльність; система; системний підхід; процес планування; елементи керуючої підсистеми; контроль інноваційної діяльності; інноваційні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Belova, E.A. (2004), “Upravlenie innovatsionnoy deyatel'nost'yu predpriyatiya”, Proceedings of the science-and-practical conference “Problemy razvitiya predpriyatiy: teoriya i praktika”, Izd-vo Samar.gos.ekon.akad., Samara.

Buz'ko, I.R., Dmitrenko, I.E. and Sushchenko, O.A. (2012), Strategicheskiy potentsial i formirovanie prioritetov v razvitii predpriyatiy, Izd-vo DGMI, Alchevsk, 216 p.

Gunin, V.N. and Barancheev, V.P. (2010), Upravlenie innovatsiyami: 17-modul'naya programma dlya menedzherov “Upravlenie razvitiem organizatsii”. Modul' 7, INFRA-M, Moscow, 272 p.

Zaval'njuk, V.V. (2015), “Faktory i pryncypy formuvannja innovacijnogo potencialu pidpryjemstv mashynobuduvannja”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal “Naukovyj ogljad”, Vol. 9, No. 10, pp. 20–28.

Korobeynikov, O.P. (2010), “Rol' innovatsiy v protsesse formirovaniya strategii predpriyatiya”, Menedzhment, No. 3, pp. 26–33.

Krasnokuts'ka, N.V. (2013), Innovacijnyj menedzhment, KNEU, Kyiv, 504 p.

Landik, V. (2011), “Upravlenie innovatsionnym potentsialom predpriyatiya v usloviyakh perekhodnoy ekonomiki: problemy i opyt”, Ekonomist, No. 12, pp. 52–57.

Pererva, O.L. (2005), Ekonomika i upravlenie innovatsionnymi protsessami na promyshlennom predpriyatii: teoriya, metodologiya, praktika, Izdatel'stvo MGTU im. N.E. Baumana, Moscow, 280 p.

Savchuk, A.V. (2013), Teoreticheskie osnovy analiza innovatsionnykh protsessov v promyshlennosti, NAN Ukrainy. In-t ekonomiki prom-sti, Donetsk, 448 p.

Tymoshenko, L.M. and Djejeva, N.M. (2009), Investycii' ta investuvannja v socializacii' ekonomiky Ukrai'ny: teorija, metodologija, perspektyvy, Porogy, Dnipropetrovs'k, 509 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Белова Е.А. Управление инновационной деятельностью предприятия / Е.А. Белова // Проблемы развития предприятий: теория и практика : Материалы Всерос. научно-практической
конференции. – Самара : Самар. гос. экон. акад., 2004.

2. Бузько И.Р. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий : монография / И.Р. Бузько, И.Е. Дмитренко, О.А. Сущенко. – Алчевск : ДГМИ, 2012. – 216 с.

3. Гунин В.Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7 / В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 272 с.

4. Завальнюк В.В. Фактори і принципи формування інноваційного потенціалу підприємств машинобудування / В.В. Завальнюк // Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». – 2015. – Т. 9. – №. 10. – C. 20–28.

5. Коробейников О.П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия / О.П. Коробейников // Менеджмент. – 2010. – № 3. – С. 26–33.

6. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент / Н.В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2013. – 504 с.

7. Ландик В. Управление инновационным потенциалом предприятия в условиях переходной экономики: проблемы и опыт / В.Ландик // Економiст. – 2011. – № 12. – С. 52–57.

8. Перерва О.Л. Экономика и управление инновационными процессами на промышленном предприятии: теория, методология, практика: монография / О.Л. Перерва. – М. : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 280 с.

9. Савчук А.В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности: монография / А.В. Савчук / НАН Украины. Ин-т экономики промсти. – Донецк, 2013. – 448 с.

10. Тимошенко Л.М. Інвестиції та інвестування в соціалізації економіки України: теорія, методологія, перспективи : монографія / Л.М. Тимошенко, Н.М. Дєєва. – Дніпропетровськ : Пороги, 2009. – 509

Copyright (c) 2017 Інна Ванадіївна Левицька, Валентина Вікторівна Постова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.