DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-32-36

ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ

Володимир Нестерович Герман

Анотація


Виникнення консолідованої фінансової звітності є наслідком інтеграційних процесів у бізнесі, що обумовлюють об’єднання ресурсів різних підприємств. Фінансові показники господарської діяльності окремих підприємств не можуть свідчити про ефективність
діяльності групи підприємств, тому виникає об’єктивна необхідність формування консолідованої фінансової звітності. Складання консолідованої фінансової звітності вимагає від учасників групи підприємств додаткового опрацювання індивідуальної звітності. Описано загальний алгоритм проходження процесу консолідації інформації та визначено ключові напрямки консолідаційних коригувань, зокрема, що стосуються фінансових інвестицій,
внутрішньогрупових операцій, гудвілу та курсових різниць. З’ясовано, що отримання інформації про внутрішньогрупові операції та фінансові інвестиції всередині групи підприємств потребують синтезації таких даних через систему внутрішньогосподарської звітності.
Визначено мету складання, користувачів та предметну область складання внутрішньогосподарської звітності з метою формування консолідованої фінансової звітності групи підприємств.


Ключові слова


консолідована фінансова звітність; консолідаційні коригування; внутрішньогосподарська звітність; внутрішньогрупові операції; фінансові інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Gerasymenko, O.M. (2007), Metodyka skladannja konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti ta analiz efektyvnosti dijal'nosti dochirnih pidpryjemstv: Author’s abstract, DVNZ “Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet im. V. Get'mana”, Kyiv, 19 p.

Luchko, M.R. (2008), Konsolidovana finansova zvitnist': systemnyj pidhid do pobudovy ta rozvytku: Author’s abstract, DVNZ “Kyi'vs'kyj nac. ekon. univer-t imeni Vadyma Get'mana”, Kyiv, 34 p.

Onyshhenko, V.P. (2008), Metodyka ta organizacija konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti: Author’s abstract, Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv, 23 p.

Semchuk, I.V. (2009), “Metodychni zasady skladannja konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti grupy pidpryjemstv”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Ekonomichni nauky, Vol. 1 (47), pp. 120–123.

Kucyk, P.O. (2014), “Suchasne traktuvannja, sklad i osoblyvosti formuvannja upravlins'koi' zvitnosti pidpryjemstva”, Visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”. Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni : etapy stanovlennja i problemy rozvytku, No. 797, pp. 248–254.

Kuznecova, S. (2008), “Upravlins'ka buhgalters'ka zvitnist': problemy stvorennja”, Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 11, pp. 15–24.

International Accounting Standards Board (2012), Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 27 “Konsolidovana ta okrema finansova zvitnist'”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045

International Accounting Standards Board (2012), Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 10 “Konsolidovana finansova zvitnist'”, available at: www.minfin.gov.ua/file/link/364288/file/IFRS10.pdf

The Ministry of Financeof Ukraine (2013), Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 2 “Konsolidovana finansova zvitnist'”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13

Ovcharenko, V. (2015), “Osnovni pryncypy, metodyka ta problemy skladannja konsolidovanoi' finansovoi' zvitnosti za MSFZ”, Visnyk MSFZ, No. 17, available at: http://product.ligazakon.ua/osnovni-principi-metodika-ta-problemi-skladannyakonsolidovano% D1%97-finansovo%D1%97-zvitnosti-za-msfz/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Герасименко О.М. Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочірніх підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / О.С. Герасименко // ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана». – К. – 2007. – 19 с.

2. Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність : системний підхід до побудови та розвитку : автореф. дис. ... д-р екон. наук : спец. 08.00.09 / М.Р. Лучко // ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2008. – 34 с.

3. Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : автореф. дис.  канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / В.П. Онищенко // Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. – 2008. – 23 с.

4. Семчук І.В. Методичні засади складання консолідованої фінансової звітності групи підприємств / І.В. Семчук // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 1 (47). – 254 c.

5. Куцик П.О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства / П.О. Куцик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 797. – С. 248– 254.

6. Кузнецова С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення / С.Кузнецова. – Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 11. – С. 15–24.

7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045.

8. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/file/link/364288/file/IFRS10.pdf.

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.

10. Овчаренко В. Основні принципи, методика та проблеми складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ / В.Овчаренко // «Вісник МСФЗ» в Україні. – 2015. – № 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://product.ligazakon.ua/osnovni-principi-metodika-ta-problemi-skladannyakonsolidovano% D1%97-finansovo%D1%97-zvitnosti-za-msfz/.

Copyright (c) 2017 Володимир Нестерович Герман

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.