ГРУПУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Руслан Вадимович Глібов

Анотація


В сучасних ринкових умовах господарювання виникає нагальна необхідність в пошуку внутрішніх чинників локалізації господарського потенціалу. Внаслідок цього потребують невідкладної розробки питання присвячені кваліфікованому аналізу економічних показників.
Дослідження присвячено обґрунтуванню теоретичних і практичних основ групування економічних показників. У результаті дослідження визначені основні закономірності між ознаками, що істотно відображують сутність виробничих процесів. Встановлено, що в
наукових працях не розкривається методика проведення групувань щодо предмета та об’єкта дослідження. Для збагачення теоретичних основ наукових досліджень запропоновано загальну методику групувань та її практичне застосування на прикладі сільськогосподарських підприємств радіоактивно забрудненого регіону. Таким чином, запропонована методика групування економічних показників дасть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення на підприємстві відповідно до стратегічних завдань розвитку підприємства щодо підвищення окупності витрат та забезпечувати реалізацію факторів внутрішнього потенціалу суб’єктів
різних організаційно-правових форм власності та господарювання.


Ключові слова


групування; показник; група; вплив; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranyk, Z.P. (2015), “Grupuvannya regіonіv Ukraїni zalezhno vіd rіvnya rozvitku rinku laboratornikh medichnikh poslug”, Biznes inform, No. 5, рр. 65–70.

Galyc'ka, E.V. and Kovtun, N.V. (2005), “Statystychni grupuvannja v analizi investycijnogo procesu ta investycijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni”, Statystyka Ukrai'ny, No. 3, pp. 7–11.

Karimov, G.I. (2012), “Grupuvannja terytorij dlja optymizacii' investycijnoi' dijal'nosti v regionah”, Ekonomichnyj prostir, No. 67, pp. 124–131.

Lahtionova, L.A. (2010), “Rozrobka zagal'noi' systemy grupuvannja vidnosnyh pokaznykiv finansovoi' stijkosti gospodarjujuchyh sub’jektiv u zovnishn'omu finansovomu analizi”, Zbirnyk naukovyh prac' ChDTU. Serija ekonomichni nauky, No. 25 (1), pp. 274–278.

Myhal's'kyj, I. (2002), “Vykorystannja metodu grupuvannja pry vyvchenni lystivok ukrai'ns'kyh politychnyh partij pochatku XX st.”, Visnyk KNU Shevchenka: Ser. Istorija, Vol. 59/60, pp. 24–27.

Minenko, M.A. (2009), “Grupuvannja ob'jednan' fizychnyh, jurydychnyh, fizychnyh i jurydychnyh osib za klasyfikacijnymy oznakamy”, Ekonomika ta derzhava, No. 4, pp. 50–54.

Olijnyk, T.I. (2007), “Dynamichni grupuvannja sil's'kogospodars'kyh pidpryjemst za rivnem produktyvnosti ta oplaty praci”, Statystyka Ukrai'ny, No. 4, pp. 29–33.

Ponedilko, O.V. (2011), “Investycijni oznaky komercijnyh bankiv ta i'h grupuvannja”, Investycii': praktyka ta dosvid, No. 15, pp. 4–7.

Tul'chyns'ka, S.O. (2013), “Grupuvannja isnujuchyh metodychnyh pidhodiv do ocinky rivnja rozvytku intelektual'no-innovacijnoi' systemy regioniv”, Ekonomichnyj visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny "Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut", No. 10, pp. 506–510.

Cukanova, V.Ja. and Petrenko, Ju.V. (2014), “Grupuvannja metodiv motyvacii' personalu”, Biznes Inform, No. 9, pp. 341–346.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бараник З.П. Групування регіонів України залежно від рівня розвитку ринку лабораторних медичних послуг / З.П. Бараник, Д.І. Черненко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5. – С. 65–70.

2. Галицька Е.В. Статистичні групування в аналізі інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності в Україні / Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун // Статистика України. – 2005. –№ 3. – С. 7–11.

3. Карімов Г.І. Групування територій для оптимізації інвестиційної діяльності в регіонах / Г.І. Карімов // Економічний простір. – 2012. – № 67. – С. 124–131.

4. Лахтіонова Л.А. Розробка загальної системи групування відносних показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів у зовнішньому фінансовому аналізі / Л.А. Лахтіонова ; Зб. наук. пр. ЧДТУ / Серія економічні науки. – 2010. – № 25 (1). – С. 274–278.

5. Михальський І. Використання методу групування при вивченні листівок українських політичних партій початку XX ст. / І.Михальський // Вісник КНУ Шевченка / Серія: Історія. – 2002. – Вип. 59/60. – С. 24–27.

6. Міненко М.А. Групування об’єднань фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб за класифікаційними ознаками / М.А. Міненко // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 50–54.

7. Олійник Т.І. Динамічні групування сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці / Т.І. Олійник // Статистика України. – 2007. – № 4. – С. 29–33.

8. Понеділко О.В. Інвестиційні ознаки комерційних банків та їх групування / О.В. Понеділко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 15. – С. 4–7.

9. Тульчинська С.О. Групування існуючих методичних підходів до оцінки рівня розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів / С.О. Тульчинська // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2013. –
№ 10. – С. 506–510.

10. Цуканова В.Я. Групування методів мотивації персоналу / В.Я. Цуканова, Ю.В. Петренко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 9. – С. 341–346.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-152-157

Copyright (c) 2017 Руслан Вадимович Глібов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.