PRICING INTELLIGENCE ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

Ігор Володимирович Бурачек

Анотація


Визначено поняття електронної комерції, проаналізовано стан та динаміку розвитку електронної комерції в Україні. У роботі наведено статистичні дані щодо стану Інтернет- торгівлі в Україні, тенденції подальшого розвитку. Оскільки обсяг товарів та послуг, що продаються в Інтернеті, швидкими темпами росте, Інтернет-магазини знаходяться під тиском жорстокої конкуренції, це зумовлює їх ризик під час обрання цінової стратегії. Інтернет-ринок потребує автоматизованого контролю цін, що допоможе магазинам обирати
правильну стратегію збуту, а покупцям значно економити свої кошти. Цим і обґрунтована актуальність впровадження в практику Інтернет-бізнесу технології Pricing Intelligence. Дану технологію використовують передові торгові площадки Європи та Америки. Українським
аналогом є сайт Hotline, але його функціонал значно обмежений, орієнтований виключно на покупців, а магазини, що потрапили до статистики – партнери сайту, тому інформація не є повністю об’єктивною і не передає дійсний стан речей на Інтернет-ринку України. Тому доцільним є запозичення зарубіжної практики, її подальше вдосконалення та використання на користь Інтернет-магазинам та покупцям.


Ключові слова


електронна комерція; Інтернет-торгівля; комерційна діяльність; інтернет- магазин; pricing intelligence.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aduda, G.T. (2007), “Budget monitoring and Price Intelligence Unit (due process): A mechanism for combating corruption in infrastructure delivery in Nigeria”, available at: http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Regcomp/WEDC-Nigeria casestudy.pdf

Skorupa, J. (2014), “Pricing Intelligence Goes to War”, available at: http://risnews.edgl.com/retailresearch/ Pricing-Intelligence-Goes-to-War90346.

Buj, T.G. and Gavryliv, I.Ja. (2015), “Rozvytok elektronnoi' komercii' jak instrument pidvyshhennja konkurentospromozhnosti ukrai'ns'kyh kompanij”, Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, Vol. 172, pp. 8–14, available at: www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6785/Bui_Roz ytok_elektronnoi_komertsii%20.pdf

Jevtushenko, D.D. (2014), “Elektronnyj biznes, elektronna komercija, Internet-torgivlja: sutnist' ta vzajemozv’jazok ponjat'”, BIZNESINFORM, Vol. 8, pp. 184–188, available at: www.businessinform. net/pdf/2014/8_0/184_188.pdf

Patramans'ka, L.Ju. (2015), “Elektronna komercija: perevagy ta nedoliky”, Efektyvna ekonomika, Vol. 11, available at: www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/32.pdf (accessed 19 October 2016).

Tjagunova, N.M. and Gudzenko, M.Ju. (2013), “Internet torgivlja: sutnist' ta osoblyvosti”, Visnyk Poltavs'koi' derzhavnoi' agrarnoi' akademii', Vol. 3, pp. 160–162, available at: www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2013/03/160.pdf

Filippova, L.L. (2013), “Elektronna komercija: za i proty”, Visnyk NTU “HPI”, Vol. 44 (1017), pp. 58– 65, available at: www.kpi.kharkov.ua/archive/

“Showrooming Uncovers a New World of Retail Opportunities”, available at: www.aprimo.com/tdresources/102301%20aprimo%20showrooming%20uncovers%20a%20new%20wo rld%20of%20retail%20opportunities%20wp.pdf

“TOP 10 ECommerce solutions”, available at: http://top10-ecommerce-solutions.com/

“The Allocative Effectiveness of Market Protocols Under Intelligent Trading”, available at: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F3-540-37249-0_

Myklyuchenko, A. (2013), “Vse o marketinge dlya internet magazina”, available at: http://secl.com.ua/article_vse_pro_marketing_internet_magazina_1.ht l

UBR (2015), “Elektronnaya kommertsiya Ukrainy: tendentsii i trendy”, available at: http://ubr.ua/business-practice/own-business/elektronnaia-kommerciia-ukrainy-tendencii-i-trendy- 355492

Prom.ua (2016), “Vseukrainskiy torgovyy tsentr v internete”, available at: http://prom.ua/

Wikipedia (2016), “Vikipedia – vil'na encyklopedija”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki

Сompetera (2016), Сompetera official website, available at: http://competera.ru/

Hotline (2016), Hotline official website, available at: http://hotline.ua/

UpstreamCommerce (2016), “UpstreamCommerce: Retail Pricing Optimization & Intelligence”, available at: http://upstreamcommerce.com/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Aduda G.T. Budget monitoring and Price Intelligence Unit (due process): A mechanism for combating corruption in infrastructure delivery in Nigeria / G.T. Aduda, 2007. – 52 р. [Електронний ресурс]. – //
Режим доступу : http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/Regcomp/WEDC-Nigeria-casestudy.pdf.

2. Skorupa J. Pricing Intelligence Goes to War / J.Skorupa, 2014. – р. 21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risnews.edgl.com/retail-research/Pricing-Intelligence-Goes-to-War90346.

3. Буй Т.Г. Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній / Т.Г. Буй, І.Я. Гаврилів // Наукові записки НаУКМА / Економічні науки. – Т. 172. – 2015. – С. 8–14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6785/Bui_Rozvytok_elektronnoi_komert sii%20.pdf.

4. Євтушенко Д.Д. Електронний бізнес, електронна комерція, Інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять / Д.Д. Євтушенко // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2014. – № 8. – С. 184–188 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessinform. net/pdf/2014/8_0/184_188.pdf.

5. Патраманська Л.Ю. Електронна комерція: переваги та недоліки / Л.Ю. Патраманська // ЕНФВ «Ефективна економіка». – 2015. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/32.pdf.

6. Тягунова Н.М. Інтернет торгівля: сутність та особливості / Н.М. Тягунова, М.Ю. Гудзенко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 3. – С. 160–162 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2013/03/160.pdf.

7. Філіппова Л.Л. Електронна комерція: за і проти / Л.Л. Філіппова // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 44 (1017). – С. 58–65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kpi.kharkov.ua/archive/.

8. Showrooming Uncovers a New World of Retail Opportunities [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.aprimo.com/tdresources/102301%20aprimo%20showrooming%20uncovers%20a%20new %20world%20of%20retail%20opportunities%20wp.pdf.

9. TOP 10 ECommerce solutions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://top10-ecommercesolutions. com/.

10. The Allocative Effectiveness of Market Protocols Under Intelligent Trading [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F3-540-37249-0_.

11. Все о маркетинге для интернет-магазина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://secl.com.ua/article_vse_pro_marketing_internet_magazina_1.html.

12. Электронная коммерция Украины: тенденции и тренды [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ubr.ua/business-practice/own-business/elektronnaia-kommerciia-ukrainy-tendencii-i-trendy- 355492.

13. Всеукраинский торговый центр в интернете [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prom.ua/.

14. Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki.

15. Сompetera [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://competera.ru/.

16. Hotline [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hotline.ua/.

17. UpstreamCommerce: Retail Pricing Optimization & Intelligence [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://upstreamcommerce.com/.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-136-142

Copyright (c) 2017 Ігор Володимирович Бурачек

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.