DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-170-177

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Світлана Іванівна Павлова

Анотація


Динамічне зовнішнє середовище, значне скорочення життєвого циклу продукту, підвищення технологічної ускладненості продукту, розширення інноваційних знань спонукає керівників шукати та застосовувати у своїй діяльності важелі, що забезпечать постійний, сталий розвиток організаційних структур. Саме вимогам «збереження через розвиток» відповідає методологія проектного управління підприємством. Метою статті є дослідження інтеграції методів та процедур проектного менеджменту в систему управління підприємством. Філософія проектного управління – це ефективний спосіб існування в конкурентному середовищі, та засіб внутрішнього розвитку компанії. Здійснено аналіз та визначено сутність та особливості проектно-орієнтованого підприємства, здійснена порівняльна характеристика функціонального та проектного менеджменту, описані рівні (стадії) поступового переходу організаційної структури підприємства до проектно-орієнтованої. Визначено, що проектно- орієнтованим є підприємство, яке здійснює діяльність на основі інноваційних розробок, наукоємні, креативні, що широко використовують проектну діяльність як засіб стійкого
розвитку. Описані внутрішні та зовнішні інструменти проектного управління, базові системи знань з управління проектами та можливості підприємств щодо аудиту стану систем управління проектами в організації відповідно до програми сертифікації IPMA delta на території України.


Ключові слова


проектне управління; проектно-орієнтоване підприємство; стійкій розвиток; управління проектами

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezin, V. (2009), “Sovremennye tendentsii primeneniya proektnogo menedzhmenta v upravlenii organizatsiyami”, available at: www.botexpert.com.ua/ProfConsult/ProfConsult_766.html (accessed 11 July 2016).

Bushuev, S.D., Bushueva, N.S., Babaev, I.A., Yakovenko, V.B., Grisha, E.V., Dzyuba, S.V. and Voytenko, A.S. (2010), Kreativnye tekhnologii upravleniya proektami i programmami, Sammit-Kniga, Kyiv, 768 p.

Bushuev, S.D., “Otsenka sovershenstva sistemy upravleniya proektami i programmami organizatsii po modeli IPMA delta”, available at: www.trn.ua/articles/4555/ (accessed 25 September 2016).

Bushuev, S.D. and Bushueva, N.S. (2005), “Sovremennye podkhody k razvitiyu metodologiy upravleniya proektami”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 1 (13), pp. 5–19.

Kozakova, O.M. and Kozakov, V.V. (2014), “Innovacijna systema upravlinnja biznes-procesamy proektno-orijentovanoi' organizacii' social'nogo sprjamuvannja”, Ekonomika: realii' chasu, No. 6 (16), pp. 136–142, available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html / (accessed 29 September 2016).

Morozov, V.V., Kal'nichenko, O.V. and Turlo, Ju.G. (2011), Upravlinnja proektamy rozvytku pidpryjemstv, Universytet ekonomiky ta prava “KROK”, Kyiv, 232 p.

Novakivs'kyj, I.I. (2009), “Proektno orijentovana organizacijna systema upravlinnja jak cil' evoljucii' proektnogo menedzhmentu”, Problemy ekonomiky ta upravlinnja: visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”, Vol. 640, pp. 163–174.

Rach, V.A. (2004), “Proektnaya deyatel'nost' v usloviyakh globalizatsii i ekonomiki znaniy”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 2 (10), pp. 55–62.

Rossoshans'ka, O.V. (2013), “Osoblyvosti stanu doslidnyc'koi' oblasti problemy zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky innovacijnyh proektno-orijentovanyh pidpryjemstv”, Tehnologycheskyj audyt y rezervы proyzvodstva, No. 1/3 (9), pp. 39–43.

Shvindina, A.A. (2011), “Osobennosti upravleniya proektno-orientirovannoy organizatsiey”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 3 (39), pp. 10–17.

Jahymovych, O.V. (2011), “Istorija rozvytku upravlinnja proektamy v sociokul'turnij dijal'nosti”, available at: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdakk/2011_2/50.pdf (accessed 21 March 2016).

Wagner, R., “Deferent stages of organizational development during progetification”, available at: http://blog.ipma.world/wp-content/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-stages-of-organisationaldevelopment- during-projectification/index.html.gz (accessed 17 June 2016).

ANSI/PMI 99-001-2004 (2004), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd ed., (PMBOK Guide) an American National Standard.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Березин В. Современные тенденции применения проектного менеджмента в управлении организациями / В.Березин [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.botexpert.com.ua/ProfConsult/ProfConsult_766.html.

2. Креативные технологии управления проектами и программами : монография / Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев, В.Б. Яковенко, Е.В. Гриша, С.В. Дзюба, А.С. Войтенко. – К. : «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

3. Бушуев С.Д. Оценка совершенства системы управления проектами и программами организации по модели IPMA delta / С.Д. Бушуев / Укрнет, украинская ассоциация управления проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.trn.ua/articles/4555/.

4. Бушуев С.Д. Современные подходы к развитию методологий управления проектами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. пр. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2005 – № 1 (13). – С. 5–19.

5. Інноваційна система управління бізнес-процесами проектно-орієнтованої організації соціального спрямування / О.М. Козакова, В.В. Козаков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. –
№ 6 (16). – С. 136–142 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html.

6. Морозов В.В. Управління проектами розвитку підприємств : навч. посібник / В.В. Морозов, О.В. Кальніченко, Ю.Г. Турло. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 232 с.

7. Новаківський І.І. Проектно орієнтована організаційна система управління як ціль еволюції проектного менеджменту / І.І. Новаківський // Проблеми економіки та управління: вісник
Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2009. – 640. – С. 163–174.

8. Рач В.А. Проектная деятельность в условиях глобализации и экономики знаний / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. пр. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, – 2004. – № 2 (10). – C. 55–62.

9. Россошанська О.В. Особливості стану дослідницької області проблеми забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О.В. Россошанська // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – № 1/3 (9). – С. 39–43.

10. Швиндина А.А. Особенности управления проектно ориентированной организацией / А.А. Швиндина // Управління проектами та розвиток виробництва : Зб. наук. пр. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 3 (39). – С. 10–17.

11. Яхимович О.В. Історія розвитку управління проектами в соціокультурній діяльності / О.В. Яхимович [Електронний ресурс]. – Режим доступу.: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdakk/2011_2/50.pdf.

12. Reinhard Wagner Deferent stages of organizational development during progetification / Reinhard Wagner // International project management organizational [Electronic resource]. – Access mode :
http://blog.ipma.world/wp content/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-stages-of organisationaldevelopment- during-projectification/index.html.gz.

13. A Guide to the Project Management Body of Knowledge / Third Edition (PMBOK Guide) an American National Standard ANSI/PMI 99-001-2004.

Copyright (c) 2017 Світлана Іванівна Павлова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.