ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Надія Павлівна Сироїд

Анотація


В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для всіх країн, галузей, установ і організацій. Мудрість управління на всіх рівнях полягає в забезпеченні належної якості продукції, оскільки лише продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. На
сьогодні, однією із основних вимог споживачів до об’єктів споживання є їх безпечність, тобто продукція не повинна мати негативного впливу на здоров’я споживачів, а також навколишнє середовище, що передбачає сутність поняття «екологічна якість». Виникає необхідність
з’ясувати складові витрати, що формують екологічну якість продукції, а також, визначити об’єкти бухгалтерського обліку екологічної якості.
Вважаємо, що витрати, які формують екологічну якість продукції варто згрупувати в чотири групи: технічні, матеріальні, соціальні та екологічні. Об’єктом бухгалтерського обліку технічної групи витрат є основні засоби, а саме витрати на їх придбання, встановлення,
модернізацію тощо. Основним об’єктом бухгалтерського обліку матеріальної групи є генетично модифіковані організми. Соціальна група витрат може враховувати як заохочувальні і компенсаційні виплати працівникам, так і штрафні санкції. Екологічну групу формують витрати на утилізацію відходів виробництва та штрафні санкції за забруднення водних, земельних, лісових ресурсів тощо.


Ключові слова


якість; екологічно чисте виробництво; генетично модифіковані організми; відходи

Повний текст:

PDF

Посилання


The Food Standards Agency (2016), “About Organic Food”, available at: www.food.gov.uk/foodindustry/farmingfood/organicfood

Artysh, V.I. (2009), “Organizacijno-ekonomichni peredumovy formuvannja rynku ekologichno chystoi' produkcii' v Ukrai'ni”, Ekonomika APK, No. 2, pp. 117–120.

Burkyns'kyj, B. (2006), “Ekologichno chyste vyrobnyctvo. Naukovi zasady vprovadzhennja ta rozvytku”, Visnyk NAN Ukrai'ny, No. 5, pp. 11–17.

Zajchuk, T.O. (2010), “Krytychnyj ogljad svitovogo dosvidu makromarketyngu ekologichno chystyh produktiv harchuvannja”, Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu. Ekonomichni nauky, No.6, Vol. 4, pp. 14–18.

Koval', M., “Ukrai'ns'ki problemy dytjachogo harchuvannja”, available at: http://unian.ua/ (accessed 10 October 2016).

Mel'nyk, T.O., “Doslidzhennja markuvannja produkcii' na predmet genetychno modyfikovanyh organizmiv na rynku m. Cherkasy”, Zbirnyk naukovyh prac' ChDTU. Serija: Ekonomichni nauky, Vol. 22, pp. 165–168.

Nikishyna, O.V. (2007), “Vprovadzhennja ekologichno chystogo vyrobnyctva jak shljah pidvyshhennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstv”, Trudy Odesskogo politekhnicheskogo universiteta, Vol. 1, pp. 283–288.

Oskol's'kyj, V.V. (2013), “Ekologichno chyste vyrobnyctvo: ekonomichni ta organizacijni aspekty upravlinnja jakistju produkcii'”, Ekonomika Ukrai'ny, No. 11 (624).

Sus, T.J., “Osoblyvosti stanovlennja rynku ekologichno chystoi' produkcii' v Ukrai'ni”, available at: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Aprer/2010_6_2/43.pdf (accessed 10 October 2016).

Harchenko, M.O. and Panchenko, A.O. (2011) “Problemy ta perspektyvy vprovadzhennja ekologichno chystogo vyrobnyctva v Ukrai'ni”, Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, No. 2, pp. 176–182.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. About Organic Food // The Food Standards Agencyhttp [Електронний ресурс]. – Режим доступу : tna.europarchive.org/20120419000433/http://www.food.gov.uk/foodindustry/farmingfood/org anicfood.

2. Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні / В.І. Артиш // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 117–120.

3. Буркинський Б. Екологічно чисте виробництво. Наукові засади впровадження та розвитку / Б.Буркинський. – Вісн. НАН України. – 2006. – № 5. – С.11–17.

4. Зайчук Т.О. Критичний огляд світового досвіду макромаркетингу екологічно чистих продуктів харчування / Т.О. Зайчук. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6. – T. 4. – С. 14–18.

5. Коваль М. Українські проблеми дитячого харчування / М.Коваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unian.ua/.

6. Мельник Т.О. Дослідження маркування продукції на предмет генетично модифікованих організмів на ринку м. Черкаси / Т.О. Мельник, Т.В. Свистун ; Зб. наук. пр. ЧДТУ / Серія: Економічні науки. – Вип. 22. – С. 165–168.

7. Нікішина О.В. Впровадження екологічно чистого виробництва як шлях підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Нікішина, Г.С. Корчаковська. ‒ Труды Одесского политехнического университета. ‒ 2007. ‒ Вып. 1 (27). ‒ С. 283–288.

8. Оскольський В.В. Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції / В.В. Оскольський. ‒ Економіка України. ‒ 2013. ‒ 11 (624).

9. Сус Т.Й. Особливості становлення ринку екологічно чистої продукції в Україні / Т.Й. Сус [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Aprer/2010_6_2/43.pdf.

10. Харченко М.О. Проблеми та перспективи впровадження екологічно чистого виробництва в Україні / М.О. Харченко, А.О. Панченко. ‒ Механізм регулювання економіки. ‒ 2011. ‒ № 2. ‒ С.
176–182.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-102-109

Copyright (c) 2017 Надія Павлівна Сироїд

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.