КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ

Олексій Олексійович Поплавський

Анотація


Стаття присвячена актуальним питанням економічної сутності криптовалюти та розвитку теоретичних підходів до її аналізу в страхових компаніях. Акцентовано увагу на ризиках та можливостях криптовалюти в сучасній економіці, її місце в еволюції грошей. Автор
вивчив міжнародний досвід роботи з криптовалютою в страхових компаніях з метою виявлення тенденцій розвитку галузі й визначення їх потенційного впливу на вітчизняний страховий сектор. Не залишився поза увагою правовий статус bitcion, найбільш популярної криптовалюти, в різних країнах світу. Автором визначено, що bitcion заборонений в країнах з низьким рівнем щільності та проникнення страхування (наприклад, Бангладеш, Росія, Індонезія) і легалізований
в розвинутих країнах як США, Японія, Німеччина та ін. Було запропоновано основні показники для аналізу криптовалюти в страхових компаніях, які можуть бути використані для прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


економічний аналіз; страхова компанія; криптовалюта

Повний текст:

PDF

Посилання


V Danii banki platjat procenty ipotechnym zaemshhikam (2016), available at: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/15/637913 danii-banki-protsenti-zaemschikam

Koldovs'kyj, A.V. & Chernega, K.V. (2015), Problemni aspekty teoretychnogo osmyslennja kryptovaljuty, jak javyshha suchasnoi' informacijnoi' ekonomiky, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny : zb. nauk. prac, vol. 42, pp. 100–110.

Mel'nychenko, O.V. (2015), Teorija, metodologija ta praktyka obliku, analizu i audytu elektronnyh groshej v bankah, ZSTU, Zhytomir, 384 p.

Mify i fakty pro negatyvni vidsotkovi stavky (2016), available at: http://forbes.net.ua/opinions/1412699-mify-i-fakty-ob-otricatelnyh procentnyh-stavkah

Molchanova, E. & Solodkovs'kyj, Ju. (2014) Global'na servisna pryroda suchasnyh krypto-valjut, Mizhnarodna ekonomichna polityka, Vol. 1, pp. 60–79.

Polchanov, A. Ju. (2015), Osoblyvosti rozvytku strahuvannja v umovah poshyrennja Internetu, Visnyk ZSTU. Serija: Ekonomichni nauky, Vol. 1, pp. 256–261.

Bitcoin: risk factors for insurance (2015), available at: https://www.lloyds.com/~/media/files/news%20and%20insight/risk%20insight/2015/bitcoin%20%20fi nal.pdf, (accessed 23.11.2016)

Cryptocurrency (2016), available at: http://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp, (accessed 23.11.2016)

CryptoCurrency Market Capitalizations (2016), available at: https://coinmarketcap.com,(accessed 10.08.2016)

First European insurer to accept BitCoin (2015), available at: https://www.coveryou.nl/info/firsteuropean- insurer-to-accept-bitcoin, (accessed 23.11.2016)

Karlstrøm, H. (2014), Do libertarians dream of electric coins? The material embeddedness of Bitcoin. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, Vol. 15 (1), pp. 23–36.

Mt. Gox files for bankruptcy, hit with lawsuit (2014), available at: http://www.reuters.com/article/usbitcoin- mtgox-bankruptcy-idUSBREA1R0FX20140228, (accessed 23.11.2016)

Polasik Michal, Piotrowska Anna, Wisniewski Tomasz Piotr, Kotkowski Radosław, Lightfoot Geoff (2014), Price Fluctuations and the Use of Bitcoin: An Empirical Inquiry. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2516754, (accessed 23.11.2016)

Ponsford Matthew (2015), A Comparative Analysis of Bitcoin and Other Decentralised Virtual Currencies: Legal Regulation in the People's Republic of China, Canada, and the United States. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2554186, (accessed 23.11.2016)

Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions (2014), available at: http://www.loc.gov/law/help/bitcoinsurvey/ regulation-of-bitcoin.pdf, (accessed 23.11.2016)

Réguler les monnaies virtuelles (2014), available at: http://proxypubminefi. diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17768.pdf, (accessed 23.11.2016)

Sheridan Kelly (2013), Are Insurers Ready for Bitcoin?, available at: http://www.insurancetech.com/channels/are-insurers-ready-for bitcoin/d/d-id/1314954, (accessed 23.11.2016)

Swiss Re. (2016), World Insurance in 2015. Retrieved from http://www.swissre.com, (accessed 23.11.2016)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.В Дании банки платят проценты ипотечным заемщикам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/15/637913 danii-banki-protsenti-zaemschikam.

2. Колдовський А.В. Проблемні аспекти теоретичного осмислення криптовалюти, як явища сучасної інформаційної економіки / А.В. Колдовський, К.В. Чернега // Проблеми і перспективи розвитку
банківської системи України : зб. наук. праць / ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2015. – Вип. 42. – С. 100– 110.

3. Мельниченко О.В. Теорія, методологія та практика обліку, аналізу і аудиту електронних грошей в банках / О.В. Мельниченко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 384 с.

4. Міфи і факти про негативні відсоткові ставки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.net.ua/opinions/1412699-mify-i-fakty-ob-otricatelnyh-procentnyh-stavkah.

5. Молчанова Е. Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют / Е.Молчанова, Ю.Солодковський // Міжнародна економічна політика. – 2014. – № 1. – С. 60–79.

6. Полчанов А.Ю. Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету / А.Ю. Полчанов // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 256–261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_38.

7. Bitcoin: risk factors for insurance [Electronic resource]. – Mode of Access : https://www.lloyds.com/~/media/files/news%20and%20insight/risk%20insight/2015/bitcoin%20%20fi nal.pdf.

8. Cryptocurrency [Electronic resource]. – Mode of Access :
http://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp.

9. CryptoCurrency Market Capitalizations [Electronic resource]. – Mode of Access : https://coinmarketcap.com.

10. First European insurer to accept BitCoin [Electronic resource]. – Mode of Access : https://www.coveryou.nl/info/first-european-insurer-to-accept-bitcoin.

11. Karlstrøm H. Do libertarians dream of electric coins? / H.Karlstrøm // The material embeddedness of Bitcoin / Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory. – 2014. – № 15 (1). – Рp. 23–36.

12. Mt. Gox files for bankruptcy, hit with lawsuit [Electronic resource]. – Mode of Access : http://www.reuters.com/article/us-bitcoin-mtgox-bankruptcy-idUSBREA1R0FX20140228.

13. Polasik M. Price Fluctuations and the Use of Bitcoin: An Empirical Inquiry / Polasik Michal, Piotrowska Anna, Wisniewski Tomasz Piotr, Kotkowski Radosław, Lightfoot Geoff [Electronic
 esource]. – Mode of access : http://ssrn.com/abstract=2516754.

14. Ponsford M. A Comparative Analysis of Bitcoin and Other Decentralised Virtual Currencies: Legal Regulation in the People’s Republic of China, Canada, and the United States / Matthew Ponsford //
Hong Kong Journal of Legal Studies, Vol. 9, 2015 (July 24, 2015) [Electronic resource]. – Mode of access : http://ssrn.com/abstract=2554186.

15. Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions [Electronic resource]. – Mode of Access : http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.pdf.

16. Réguler les monnaies virtuelles [Electronic resource]. – Mode of Access : http://proxypubminefi. diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/17768.pdf.

17. Sheridan K. Are Insurers Ready for Bitcoin? / K.Sheridan [Electronic resource]. – Mode of Access : http://www.insurancetech.com/channels/are-insurers-ready-for-bitcoin/d/d-id/1314954.

18. World Insurance in 2015 / Swiss Re // Sigma. – 2016. – № 3. – 52 р.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-178-184

Copyright (c) 2017 Олексій Олексійович Поплавський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.