DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-192-201

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ МАРКУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ТОВАРІВ

Ірина Михайлівна Царук, Юлія Борисівна Шпильова

Анотація


Основою життєдіяльності будь-якого суспільства є безпечне природне навколишнє середовище, що залишається не лише запорукою добробуту та якості життя, але й гарантією подальшого розвитку людської цивілізації. Саме тому в сучасному світі питання збереження природного середовища набувають особливої актуальності. Поступове усвідомлення людством нових загроз (високий ступінь зосередженості шкідливих виробництв; високий рівень ресурсо- та енергоспоживання; відсутність сучасних екологічних технологій; повільна, але неминуча
деградація генофонду населення через споживання неякісної та в більшості випадків шкідливої для здоров’я продукції тощо) примушують суспільство шукати нові підходи до соціально- економічного розвитку та природокористування. Одним із таких підходів є впровадження екологічного та органічного маркування. Саме маркування є джерелом інформації про чистоту, безпечність і якість пропонованої на ринку продукції; ефективним інформаційним механізмом, який є свого роду знаком якості пропонованої на ринку продукції. Сучасна практика екологічного та органічного маркування товарів спрямована на підвищення рівня інформованості споживача і зміну моделей його купівельної поведінки до потреби охорони навколишнього середовища. Особливістю більшості систем маркування екологічно чистої та безпечної продукції є обов’язковість дотримання встановлених вимог щодо використовуваних виробниками сировинних матеріалів і технологій з огляду на їхній потенційний екологічний вплив. Маркування екологічно чистої та безпечної продукції – це зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище, та зменшення негативної дії на здоров’я населення. Воно є наслідком змін в економічному середовищі, а саме: підвищення соціально-етичних вимог до продукції; зростання рівня інтегрованості виробників та обслуговуючих організацій; задоволення вимог споживачів на різноманітну продукцію; глобалізації економічного простору;
різкого скорочення часу на розробку, стандартизацію і випуск продукції. Маркування – це своєрідний крок в бік Євроінтеграції та правового врегулювання відносин між покупцем (споживачем) та виробником. Виконання всіх перелічених вище заходів сприятиме
впровадженню інноваційних технологій більш чистого виробництва, раціональному використанню матеріальних та енергетичних ресурсів, збалансованому розвитку економіки, випуску безпечної для здоров’я людини та довкілля продукції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника на міжнародному ринку, зміцненню
експортного потенціалу, зменшенню інвестиційних ризиків за екологічними факторами.


Ключові слова


екологічне маркування; органічне маркування; екологічне сертифікація; стандарти; еко-продукція; біо-продукція; органічна продукція; знаки екологічного маркування; знаки органічного маркування

Повний текст:

PDF

Посилання


Borodkina N.O., Tsaruk I.M. (2016), «Rol’ ekologichnogo markuvannya v pocylenni konkurentospromozhnosti vitchyznyanyh pidpryyemstv», Zbirnyk tez dopovidejVseukrajins’koji naukovo-praktychnoji on-line konferentsiji aspirantiv, molodyh uchenyh ta studentiv, prysvyachenoji Dnyu nauky (m. Zhitomyr, 13 travnya 2016 r.), Zhitomyr, pp. 229–230, Ukraine.

«Vprovadzheno obov’yazkovu vymogy: pry ekologichnomu markuvanni – vkazuvaty reyestratsijnij nomer ekologichnogo sertyficatu», available at: http://www.ecolabel.org.ua/novini/545-new.html

Galyk I, Semak B., (2008), «Zarubizhnyj dosvid ekomarkuvannya tovariv», Tovary i Rynki, vol. 1, pp. 159–164.

«Ekologichne markuvannya: teoriya omany po-ukrajnski», (2011), available at: http://organic.ua/uk/2011/21eskoy markirovki», available at:

«Znaki ekologicheskoy markirovki», available at: http://www.ukragroconsult.com/partnerstvo/spravochnik/poleznaya-informaciya-po-miru/znakiekologicheskoi-markirovki

Mal’kova T. «Derzhavnyj logotip dlya organichnoji produktsiji – ukrajins’ke staye vidomym», available at: http://organicinfo.ua

«Minagropolityky prezentuvalo derzhavnyj logotype dlya organichnoyi produktsiyi», available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248812469

«Pro zatverdzhenya Tehnichnogo reglamentu z ekologichnogo markuvannya»: Postanova KMU vid 18.05.2011 №529, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/529-2011-%D0%BF

«Rozrobleni pravyla dlya markuvannya organichnoji produktsiji», available at: http://www.csm.kiev.ua/index.php option=com_content&view=article&id=2534%ЗА2014-04-11-06- 13-46&catid=1% ЗАlatest-news&Itemid=18&lang=uk

Skrypchuk P.M., Borovets’ N.V., (2011), «Innovatsiji ekologichnogo marketyngu: rozrobka kryterijiv ekologichnogo markuvannya, derzhavnyj ta komertsijnyj interes», Visnyk Khmel’nytskogo natsional’nogo universytetu, vol.6, pp.148–152.

«Stvoreno nezalezhnu ekspertyzu komisiyu z rozglyadu phaktiv zastosuvannya sub’yektamy gospodaryuvannya nekorektnyh (sumnivnykh) ekologichnykh ta organichnykh markuvan’ chy tverdzhen’ vidnosno tovariv chu poslug» available at: http://www.zhiva planeta.org.ua/novuny/402- new.html

Shkuratov O.I., Kovaliv O.I., (2012), «Organizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm ekologichnoj bezpeky v agrarnomu sektori ekonomiky», Stalyj rozvytok ekomomiky, vol.2, pp. 34–37.

«Ekologicheskaya markirovka: «Goluboy Angel», available at: http://roscontrol.com/prodject/ article/ekologicheskaya-markirovka-goluboy-angel

«Ekologicheskaya markirovka: «Ekoznak», available at: http://roscontrol.com/prodject/article/ ekologicheskaya-markirovka-eko-znak

«Ekologicheskaya markirovka: «Euro-Flauer», available at: http://rektis.com.ua/index.php/ certifications/21-sertifikaty/97-euro-flower

ISO 14024 (DSTU 14024), Ekologichne markuvannya ta deklaratsji. Ekologichne markuvannya typy I, Pryntsipy ta metody (ISO 14024:1999, IDI), Derzhspozhivstandart Ukrajiny, Kyjv, IV, 10 p.

available at: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26 13-39-48


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бородкіна Н.О. Роль екологічного маркування в посиленні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Н.О. Бородкіна, І.М. Царук ; Зб. тез доповідей Всеукр. науково-практ.ї on-line
конф. аспірантів, молодих учених та студ., присвяченої Дню науки (м. Житомир, 13 травня 2016 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – Т. ІІ. – 424 с. – С. 229–230.

2. Впроваджено обов’язкову вимогу: при екологічному маркуванні – вказувати реєстраційний номер екологічного сертифікату [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecolabel.org.ua/novini/545-new.html.

3. Галик І. Зарубіжний досвід екомаркування товарів // І.Галик, Б.Семак // Товари і ринки. – 2013. – № 1. – С. 159–164.

4. Екологічне маркування: теорія омани по-українськи ; Оrganic.ua 11–12 (21) 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://organic.ua/uk/2011/21.

5. Знаки экологической маркировки [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukragroconsult.com/partnerstvo/spravochnik/poleznaya-informaciya-po-miru/znakiekologicheskoi- markirovki.

6. Малькова Т. Державний логотип для маркування органічної продукції – українське стає відомим / Т.Малькова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://organicinfo.ua.

7. Мінагрополітики презентувало державний логотип для органічної продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248812469.
8. Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування: Постанова КМУ від 18.05.2011 р. № 529 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/529-2011-%D0%BF.

9. Розроблені правила для маркування органічної продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csm.kiev.ua/index.php option=com_content&view=article&id=2534%ЗА2014-
04-11-06-13-46&catid=1% ЗАlatest-news&Itemid=18&lang=uk.

10. Срипчук П.М. Інновації екологічного маркетингу: розробка критеріїв екологічного маркування, державний та комерційний інтерес / П.М. Срипчук, Н.В. Боровець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – T. 2. – С. 148–152.

11. Створено незалежну експертну комісію з розгляду фактів застосування суб’єктами господарювання некоректних (сумнівних) екологічних та органічних маркувань чи тверджень відносно товарів чи послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zhivaplaneta. org.ua/novuny/402-new.html.

12. Шкуратов О.І. Організаційно-економічний механізм екологічної безпеки в аграрному секторі економіки / О.І. Шкуратов, О.І. Ковалів // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 34–37.

13. Экологическая маркировка: «Голубой Ангел» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://roscontrol.com/prodject/article/ekologicheskaya-markirovka-goluboy-angel.

14. Экологическая маркировка: «Экознак» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://roscontrol.com/prodject/article/ekologicheskaya-markirovka-eko-znak.

15. Экологическая маркировка: Euro-Flower [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rektis.com.ua/index.php/certifications/21-sertifikaty/97-euro-flower.

16. ISO 14024 (ДСТУ 14024) / (Національний стандарт України) // Екологічне маркування та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи (ISO 14024:1999, IDT). – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – IV, 10 с.

17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-39-48.

Copyright (c) 2017 Ірина Михайлівна Царук, Юлія Борисівна Шпильова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.