DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-202-210

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ольга Леонідівна Черевко, Аліна Володимирівна Жигадло

Анотація


Стаття присвячена дослідженню впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на розвиток національної та інформаційної економіки України. Визначено основні ІКТ-чинники економічного розвитку, наведена їхня коротка характеристика та результат дії. Розглянуто
вплив інформаційних технологій на перехід до нової стадії розвитку та формування інформаційної економіки й інформаційного суспільства. Проаналізовано сучасний стан ІКТ в Україні та позицію країни в світових рейтингах, за основними показниками розвитку ІКТ у
світі. Визначено основні причини низьких позицій України в світових рейтингах за розвитком інформаційних технологій. Зазначено основні шляхи вдосконалення рівня функціонування ІКТ, а також нормативні документи та державні програми, що регулюють розвиток інформаційних технологій та розбудову інформаційного суспільства в Україні. Обґрунтовано важливість повноцінного введення в дію електронного урядування, що дозволить покращити існуюче становище ІКТ в країні та спростити процес комунікації громадян та органів влади.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; національна економіка; розвиток інформаційних технологій; рейтинг країн; інформаційне суспільство; конкурентоспроможність економіки; електронне урядування; електронний уряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Arhypova, Je.O. (2015), “Elektronne urjaduvannja jak forma organizacii' derzhavnogo upravlinnja”, Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, available at: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=855 (accessed 16 June 2016).

Bazhal, Ju., Bakumenko, V. and Bondarchuk, I. (2004), “Informacijna ekonomika”, in Rol' informacii' u formuvanni rynkovoi' ekonomiky, K.I.S., Kyiv, pp. 33–57.

Bezruchko, D.S. (2011), “Kljuchovi naprjamy vplyvu informacijno-komunikacijnyh tehnologij na ekonomichnyj rozvytok”, Proceedings of the VII International scientific practical conference “Social'no-ekonomichni reformy u konteksti integracijnogo vyboru Ukrai'ny”, available at: www.confcontact.com/20111019/6_bezruchko.php

Bezugla, K.O. (2014), “Suchasnyj stan sektoru informacijnyh tehnologij v Ukrai'ni”, Ekonomiko – matematychne modeljuvannja social'no-ekonomichnyh system, Vol. 19, pp. 50–70.

Bezugla K.O. (2013), “Informacijno-komunikacijni tehnologii' jak faktor innovacijnogo rozvytku ekonomiky”, Ekonomiko-matematychne modeljuvannja social'no-ekonomichnyh system, Vol. 18, pp. 42–55.

Dubykivs'kyj, S.L. (2013), “Teorija informacijnoi' ekonomiky ta rozvytok informacijnoi' ekonomiky v Ukrai'ni”, Vcheni zapysky Universytetu “KROK”, Vol. 34, pp. 37–43.

Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna encyklopedija, Vol. 1, Akademija, Kyiv, 864 p.

Kondrat'ev, V. (2011), “Sektor informatsionnykh tekhnologiy pravit mirom”, available at: www.perspektivy.info/print.php?ID=114058 (accessed 16 June 2016).

Marero, A. (2012), “Korupcija i “elektronne urjaduvannja” mizh soboju nesumisni”, available at: www.softline.kiev.ua/ua/our-news/678-it-ekspert-anton-marrero-koruptsiya-i-elektronneuryaduvannya- mizh-soboyu-nesumisni.html (accessed 16 June 2016).

Nizhegorodtsev, R.M. (2002), Upravlenie besporyadkom: Ekonomicheskie osnovy proizvodstva i obrashcheniya informatsii Informatsionnaya ekonomika, Vol. 2, Informatsionnaya ekonomika,

Moskovskiy gosudarstvennyy universitet im. M.V. Lomonosova; Kostromskoy gosudarstvennyy universitet im. N.A. Nekrasova, Moscow — Kosrtoma, 173 p.

NCCIR (2016), National Comission for the State Regulation of Communications and Informatization official website, available at: www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/ index&pg=6&language=uk

Asociacija "Informacijni tehnologii' Ukrai'ny”, (2016), “Derzhavna polityka v IT sferi”, available at: www.itukraine.org.ua/derzhavna-polityka-v-it-sferi

ITU (2016), International Telecommunication Union official website, available at: www.itu.int/en/ITUD/ Pages/About.aspx

Presnyakov, E.V. (2011), “Vliyanie informatsionno–kommunikatsionnykh tekhnologiy na mirovuyu ekonomiku”, Izvestiya Sankt-Peterburgskogo universiteta ekonomiki i finansov, No. 1, available at: www.cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-na-mirovuyuekonomiku

Sek, L. (2016), “Elektronne urjaduvannja vchyt' ukrai'nciv borotysja z korupcijeju, ale ne mozhe staty panacejeju vid nei”, available at: www.iqusion.com/ua/blog-kompaniji/item/568-elektronneuriaduvannia- vchyt-ukraintsiv-borotysia-z-koruptsiieiu-ale-ne-mozhe-staty-panatseieiu-vid-nei.html (accessed 16 June 2016).

Tkachova, A.V. (2013), “Specyfika i tendencii' rozvytku informacijnogo sektoru ekonomiky Ukrai'ny”, Efektyvna ekonomika, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2378 (accessed 16 June 2016).

Tron'ko, V.V. (2015), “Vplyv IKT na ekonomichnyj rozvytok krai'ny”, Efektyvna ekonomika, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3959 (accessed 16 June 2016).

Fominyh, N.Ju. (2009), “Sutnist' ponjattja “informacijno-komunikacijni tehnologii'” ta i'h znachennja na suchasnomu etapi modernizacii' osvity”, available at: www.dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_ 77.pdf (accessed 16 June 2016).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Архипова Є.О. Електронне урядування як форма організації державного управління / Є.О. Архипова // Державне управління: удосконалення та розвиток – 2015. – № 5. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/ op=1&z=855).

2. Інформаційна економіка / Ю.Бажал, В.Бакуменко, І.Бондарчук та ін. // Роль інформації у формуванні ринкової економіки : монографія. – К. : «К.І.С.» 2004. – С. 33–57.

3. Безручко Д.С. Ключові напрями впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економічний розвиток / Д.С. Безручко : VIIМіжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору України» 19–20 жовтня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.confcontact.com/20111019/6_bezruchko.php.

4. Безугла К.О. Сучасний стан сектору інформаційних технологій в Україні / К.О. Безугла // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2014. – № 19. – С. 50–70.

5. Безугла К.О. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки / К.О. Безугла // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2013. – № 18. – С. 42–55.

6. Дубиківський С.Л. Теорія інформаційної економіки та розвиток інформаційної економіки в Україні / Л.С. Дубиківський // Вчені записки Університету «КРОК». – 2013. – № 34. – С. 37–43.

7. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т. 1. / Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

8. Кондратьев В. Сектор информационных технологий правит миром / В.Кондратьев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.perspektivy.info/print.php?ID=114058.

9. Мареро А. Корупція і «електронне урядування» між собою несумісні / А.Мареро [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.softline.kiev.ua/ua/our-news/678-it-ekspert-anton-marrerokoruptsiya- i-elektronne-uryaduvannya-mizh-soboyu-nesumisni.html.

10. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. Книга 2. Управление беспорядком: Экономические основы производства и обращения информации : монография / Р.М. Нижегородцев. – М. – Кострома : Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова ; Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 2002. – 173 с.

11. Офіційний веб-портал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=6&language=uk.

12. Офіційний веб-портал Асоціації «Інформаційні технології України» / Державна політика в ІТ сфері [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://itukraine.org.ua/derzhavna-polityka-v-it-sferi.

13. Офіційний веб-портал Міжнародного телекомунікаційного союзу (ITU) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/About.aspx.

14. Пресняков Е.В. Влияние информационно–коммуникационных технологий на мировую экономику / Е.В. Пресняков // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов – 2011. – № 1. – С. 132 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-na-mirovuyuekonomiku.

15. Сек Л. Електронне урядування вчить українців боротися з корупцією, але не може стати панацеєю від неї / Л.Сек [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iqusion.com/ua/blogkompaniji/
item/568-elektronne-uriaduvannia-vchyt-ukraintsiv-borotysia-z-koruptsiieiu-ale-ne-mozhestaty- panatseieiu-vid-nei.html.

16. Ткачова А.В. Специфіка і тенденції розвитку інформаційного сектору економіки України / А.В. Ткачова // Ефективна економіка. – 2013. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2378.

17. Тронько В.В. Вплив ІКТ на економічний розвиток країни / В.В. Тронько // Ефективна економіка. –2015. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3959.

18. Фоміних Н.Ю. Сутність поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти / Н.Ю. Фоміних [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_77.pdf.

Copyright (c) 2017 Ольга Леонідівна Черевко, Аліна Володимирівна Жигадло

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.