DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-229-236

МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Альона Станіславівна Лесюк

Анотація


Запропоновано основні моделі оцінки ймовірності банкрутства підприємств. Визначено переваги та недоліки багатофакторних моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств. Запропоновано методику прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств, яка враховує галузеву специфіку і дозволяє класифікувати суб’єкти господарювання досліджуваної галузі залежно від схильності до банкрутства. Для виявлення
найбільш адекватної моделі прогнозування банкрутства сільськогосподарських підприємств проведено верифікацію багатофакторних моделей (зарубіжних та вітчизняних) прогнозування
ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств Полтавської області. Проведено оцінку ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств Полтавської області за
авторською методикою (Модель Л).


Ключові слова


банкрутство; дискримінантний аналіз; багатофакторні моделі; кореляційно-регресійний аналіз; прогнозування; неплатоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Glushhuk, O.M. (2011), “Zarubizhni metody analizu jmovirnosti bankrutstva neplatospromozhnogo pidpryjemstva”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 21, pp. 87–95.

Kalinichenko, O.V. and Plotnyk, O.D. (2012), Ekonomika pidpryjemstva. Praktykum, Kondor, Kyiv, 600 р.

Kopyljuk, O.I. and Shtangret, A.M. (2005), Finansova sanacija ta bankrutstvo pidpryjemstv, Centr navchal'noi' literatury, Kyiv, 168 р.

Lepejko, T.I. and Docenko, T.O. (2011), “Analiz suchasnyh metodyk prognozuvannja jmovirnosti bankrutstva pidpryjemstv”, Finansovo-kredytna dijal'nist': problemy teorii' ta praktyky, No. 1, pp. 73– 78.

Ligonenko, L.O. (2000), “Analiz procesiv, pov’jazanyh z bankrutstvom pidpryjemstv v Ukrai'ni: metodychni aspekty ta praktychni vysnovky”, Ekonomika, finansy, pravo, No. 5, рр. 18–21.

Matvijchuk, A.V. (2013), “Nechitki, nejromerezhevi ta dyskryminantni modeli diagnostuvannja mozhlyvosti bankrutstva pidpryjemstv”, Nejro-nechitki tehnologii' modeljuvannja v ekonomici, No. 2, рр. 71–118.

Rzajeva, T.G. and Stasjuk, I.V. (2010), “Porivnjal'na harakterystyka vitchyznjanoi' i zarubizhnoi' metodyk vyznachennja jmovirnosti bankrutstva pidpryjemstva”, Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, No. 4, рр. 89–93.

Tereshhenko, O.O. (2004), Finansova sanacija ta bankrutstvo pidpryjemstv, KNEU, Kyiv, 412 р.

Altman, E., Danovi, A. and Falini, A. (2013), “Z-Score Models’ application to Italian companies subject to extraordinary administration”, Bancaria, No. 4, рр. 24–37.

Taffler, R. (1982), “Forecasting Company Failure in the UK Using Discriminant Analysis and Financial Ratio Data”, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 145, No. 3, рр. 342–358.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Глущук О.М. Зарубіжні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства / О.М. Глущук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – № 21. – С. 87–95.

2. Калініченко О.В. Економіка підприємства. Практикум : навч. посібник / О.В. Калініченко, О.Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600 с.

3. Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник / О.І. Копилюк, А.М. Штангрет. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 168 с.

4. Лепейко Т.І. Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств / Т.І. Лепейко, Т.О. Доценко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2011. – № 1. – С. 73–78.

5. Лігоненко Л.О. Аналіз процесів, пов’язаних з банкрутством підприємств в Україні: методичні аспекти та практичні висновки / Л.О. Лігоненко // Економіка, фінанси, право. – 2000. – № 5. – С. 18–21.

6. Матвійчук А.В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці: науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» ; відп. ред. А.В. Матвійчук. – 2013. – № 2. – С. 71–118.

7. Рзаєва Т.Г. Порівняльна характеристика вітчизняної і зарубіжної методик визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т.Г. Рзаєва, І.В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – С. 89–93.

8. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 412 с.

9. Altman E. Z-Score Models’ application to Italian companies subject to extraordinary administration / E.Altman, A.Danovi, A.Falini // Bancaria. –2013. – № 4. – P. 24–37.

10. Taffler R. Forecasting Company Failure in the UK Using Discriminant Analysis and Financial Ratio Data / R.Taffler // Journal of the Royal Statistical Society. – 1982. – Vol. 145. – № 3. – P. 342–358.





Copyright (c) 2017 Альона Станіславівна Лесюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.