DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-123-128

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВIННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10554»)

Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий

Анотація


Розглянуто стан підприємств автомобільного транспорту в сучасних умовах. Запропоновано запровадження трансформаційних змін на підприємствах автомобільного транспорту як механізму підвищення ефективності їх господарювання. Обґрунтовано критерії
визначення економічної ефективності варіантів реалізації стратегій та оцінки конкурентоспроможності автотранспортного підприємства. На основі систематизації наукових розробок у роботі виконано пошук пріоритетних напрямків та моделювання стратегій та варіантів трансформаційних змін і визначено оптимальну стратегію та варіант її реалізації на прикладі ПАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство 10554». На основі аналізу результатів моделювання встановлено, що у даних умовах найбільш оптимальним є варіант створення нового підприємства за рахунок об’єднання ПАТ «Вінницьке АТП 10554» із ЗАТ «Транспортні комунікації», який і рекомендується для реалізації на ПАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство 10554». Метою діяльності новоствореного підприємства буде перевізний процес (постачання паливом мережі заправних станцій «Окко» на території
України) і виконанням робіт по підтриманню рухомого складу в працездатному стані.


Ключові слова


трансформаційні зміни; стратегія; варіант реалізації стратегії; автотранспортне підприємство, економічна ефективність, конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bidnjak, M.N. and Bilichenko, V.V. (2006), Vyrobnychi systemy na transporti: teorija i praktyka, UNIVERSUM-Vinnytsia, Vinnytsia, 176 p.

Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2009), “Vyznachennja efektyvnosti proektiv transformacii' na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Visnyk Vinnyc'kogo politehnichnogo instytutu, No. 6, pp. 33– 38.

Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2010), “Ekonomiko matematychna model' transformacijnyh procesiv na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Visnyk Shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu imeni Volodymyra Dalja, No. 6 (148), pp. 190–195.

Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2011), Komp’juterna programa “Vyznachennja ocinochnyh pokaznykiv efektyvnosti pidsystem pidpryjemstv avtomobil'nogo transportu, vybir etalonnyh znachen' ta rozrahunok vidnosnyh pokaznykiv”, Derzhavnyj departament intelektual'noi' vlasnosti, Kyiv, Svidoctvo na rejestraciju avtors'kogo prava na tvir № 37401.

Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2011), Komp’juterna programa “Vyznachennja pokaznykiv efektyvnosti realizacii' proektiv transformacii' pidpryjemstv avtomobil'nogo transportu”, Derzhavnyj departament intelektual'noi' vlasnosti, Kyiv, Svidoctvo na rejestraciju avtors'kogo prava na tvir № 37391.

Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2009), “Modeljuvannja transformacijnyh procesiv na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka, Vol. 7, pp. 17–22.

Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2013), “Upravlinnja vyznachennjam strategij rozvytku vyrobnyctva cherez transformaciju na avtomobil'nomu transporti”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Tehnichni nauky, No. 3 (66), pp. 3–7.

Volkov, V.P., Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2010), “Integral'na ocinka vnutrishn'go seredovyshha avtotransportnogo pidpryjemstva pry formuvanni strategij transformacii'”, Vestnyk Har'kovskogo nacyonal'nogo avtomobyl'no-dorozhnogo unyversyteta, No. 49, pp. 57–61.

Ognevyj, V.O. (2012), “Modeljuvannja strategij rozvytku vyrobnyctva cherez transformaciju na prykladi PAT "Vinnyc'ke avtotransportne pidpryjemstvo 10554”, Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka, Vol. 10, pp. 186–192.

Bilichenko, V. and Ogneviy, V. (2013), “The integral estimation methodology of motor transport enterprises’ subsystems in determining the development strategies through transformation”, Buletinul institutului politehnic din Iasi. Sectia si ingeneria materialor, Vol. l LIX (LXIII), No. 3, pp. 65–75.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бідняк М.Н. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика / М.Н. Бідняк, В.В. Біліченко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 176 с.

2. Біліченко В.В. Визначення ефективності проектів трансформації на підприємствах автомобільного транспорту / В.В. Біліченко, В.О. Огневий // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009.– № 6. – С. 33–38.

3. Біліченко В.В. Економіко-математична модель трансформаційних процесів на підприємствах  автомобільного транспорту / В.В. Біліченко, В.О. Огневий // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2010. – № 6 (148). – С. 190–195.

4. Біліченко В.В. Комп’ютерна програма «Визначення оціночних показників ефективності підсистем підприємств автомобільного транспорту, вибір еталонних значень та розрахунок відносних
показників» / В.В. Біліченко, В.О. Огневий // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 37401. – К. : МОНУ, Державний департамент інтелектуальної власності.

5. Біліченко В.В. Комп’ютерна програма «Визначення показників ефективності реалізації проектів трансформації підприємств автомобільного транспорту» / В.В. Біліченко, В.О. Огневий // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 37391. – К. : МОНУ, Державний департамент інтелектуальної власності.

6. Біліченко В.В. Моделювання трансформаційних процесів на підприємствах автомобільного транспорту / В.В. Біліченко, В.О. Огневий // Управління проектами, системний аналіз і логістика.
– Київ, 2009. – Вип. 7. – С.17–22.

7. Біліченко В.В. Управління визначенням стратегій розвитку виробництва через трансформацію на автомобільному транспорті / В.В. Біліченко, В.О. Огневий //Вісник ЖДТУ / Серія: Технічні науки.
– Житомир : ЖДТУ, 2013. – № 3 (66). – С. 3–7.

8. Волков В.П. Інтегральна оцінка внутрішньго середовища автотранспортного підприємства при формуванні стратегій трансформації / В.П. Волков, В.В. Біліченко, В.О. Огневий // Вестник
Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2010. – № 49. – С. 57–61.

9. Огневий В.О. Моделювання стратегій розвитку виробництва через трансформацію на прикладі ПАТ «Вiнницьке автотранспортне пiдприємство 10554» / В.О. Огневий // Управління проектами,
системний аналіз і логістика. – К., 2012. – Вип. 10. – С. 186–192.

10. Bilichenko V. The integral estimation methodology of motor transport enterprises’ subsystems in determining the development strategies through transformation / V.Bilichenko, V.Ogneviy // Buletinul
institutului politehnic din Iasi / Sectia si ingeneria materialor. – 2013. Tomul LIX (LXIII). – Fasc. 3. –Рp. 65–75.

Copyright (c) 2017 Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.