СУТНІСТЬ ПРИРОДНОЇ РЕНТИ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тетяна Станіславівна Осадча

Анотація


Природні ресурси є важливим об’єктом бухгалтерського обліку, а перевірена інформація відносно природних ресурсів значною мірою визначає їх конкурентоспроможність. Але, на відміну від підприємств розвинених країн, в українській практиці є значні проблеми, що пов’язані з відображенням в обліку відомостей та результатів їх застосування. Розглянемо стандарти вітчизняного та зарубіжного врегулювання бухгалтерського обліку окремих об’єктів природокористування та переконаємося, що природні ресурси мають чітко визначені риси щодо основних засобів, проте, у той же час, мають місце суттєві розбіжності. Запропоновано три варіанти врегулювання обліку природних ресурсів та відповідної ренти відносно них: укладання спеціального стандарту; удосконалення існуючого стандарту щодо обліку основних засобів, витрат та доходів; залучення до стандарту посилання щодо спеціального стандарту, в якому розкрито методологію обліку природних ресурсів. Природна рента – це дохід, отриманий на основі права власності чи користування відносно певних природних ресурсів (земельних, водних, лісових, надра і території видобування корисних копалин). Згідно з результатами дослідження, до природної ренти належить земельна, гірнича, водна та лісова рента, що поділяються на
різновиди. Для відображення в бухгалтерському обліку природної ренти розроблено певні аналітичні рахунки до рахунку 79 «Фінансові результати». Пропозиції спрямовано на забезпечення розробки облікового відображення природної ренти на основі розробленої
класифікації з метою забезпечення достовірності інформації про доходи підприємства.


Ключові слова


рента; природна рента; облік ренти; об’єкти обліку; земельна рента

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilec'ka, L.V., Bilec'kyj, O.V. and Savych, V.I. (2009), Ekonomichna teorija (Politekonomija. Mikroekonomika. Makroekonomika), Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 688 p.

Vegera, S.G. (2011), Razvitie metodologii bukhgalterskogo ucheta zemli v kontekste sovremennoy teorii renty, PGU, Novopolotsk, 464 р.

The Ministry of Finance of Ukraine (2008), Vytraty na rozvidku zapasiv korysnyh kopalyn: Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 33, available at: http://rada.gov.ua/ (accessed 03 October 2016).

Dubas, R.G. (2007), Ekonomika pryrodokorystuvannja, MP Lesja, Kyiv, 448 p.

The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Instrukcija pro zastosuvannja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov'jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij, available at: http://rada.gov.ua/ (accessed 03 October 2016).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha, available at: http://rada.gov.ua/ (accessed 03 October 2016).

Makovey, S.A. (2007), Uchet proizvodstvennykh investitsiy rossiyskimi neftedobyvayushchimi kompaniyami v sootvetstvii so standartami bukhgalterskogo ucheta SShA: Author's abstract, Moskow, 30 p.

The International Accounting Standards Board (2012), MSBO 16 “Osnovni zasoby”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_014 (accessed 03 October 2016).

The Ministry of Finance of Ukraine (2000), PSBO 7 “Osnovni zasoby”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (accessed 03 October 2016).

The International Accounting Standards Board (2012), Rozvidka ta ocinka zapasiv korysnyh kopalyn: Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 6, available at: http://rada.gov.ua/ (accessed 03 October 2016).

Sukhareva, O.A. (2009), “Spetsificheskie problemy bukhgalterskogo ucheta v dobyvayushchikh otraslyakh i ikh regulirovanie v MSFO”, Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, Vol. 10, p. 33–37.

Cherevko, G.V. and Jackiv, M.I. (1995), Ekonomika pryrodokorystuvannja, Svit, L'viv, 208 p.

Yakovets, Yu.V. (2003), Renta, antirenta, kvazirenta v global'no-tsivilizovannom izmerenii IKTs, Akademkniga, Moscow, 240 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посібник / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 688 с.

2. Вегера С.Г. Развитие методологии бухгалтерского учета земли в контексте современной теории ренты / С.Г. Вегера. – Новополоцк : ПГУ, 2011. – 464 с.

3. Витрати на розвідку запасів корисних копалин : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.

4. Дубас Р.Г. Економіка природокористування / Р.Г. Дубас. – К. : «МП Леся», 2007. – 448 с.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264- ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.

7. Маковей С.А. Учет производственных инвестиций российскими нефтедобывающими компаниями в соответствии со стандартами бухгалтерского учета США : автореф. дис. … канд. экон. наук :
спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / С.А. Маковей. – М., 2007. – 30 с.

8. МСБО 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_014.

9. ПСБО 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

10. Розвідка та оцінка запасів корисних копалин : Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/

11. Сухарева О.А. Специфические проблемы бухгалтерского учета в добывающих отраслях и их регулирование в МСФО / О.А. Сухарева // Международный бухгалтерский учет. – 2009. – № 10. – С. 33–37.

12. Черевко Г.В. Економіка природокористування / Г.В. Черевко, М.І. Яцків. – Львів : Світ, 1995. – 208 с.

13. Яковец Ю.В. Рента, антирента, квазирента в глобально- цивилизованном измерении / Ю.В. Яковец. – М. : ИКЦ «Академкнига», 2003. – 240 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-85-92

Copyright (c) 2017 Тетяна Станіславівна Осадча

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.