РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

В'ячеслав Анатолійович Вакалюк

Анотація


Розглянуто проблеми державної інноваційної політики в Україні а саме: основні положення державної інноваційної політики задекларовані у Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, що була схвалена Постановою Верховної Ради України у липні 1999 р., та є базовим нормативно-правовим актом у сфері наукової та інноваційної діяльності. На жаль не можна констактувати той факт, що положення «Концепції…» так і не були реалізовані. Розкрито сутність інноваційної діяльності у ринковій економіці як визначального індикатора економічного зростання країни, а також визначено завдання та основні принципи державної інноваційної політики. Це знайшло відображення у підвищенні ефективності державного механізму впливу на економічний розвиток країни. В Україні створена організаційна структура влади та правова база, яка регулює питання інноваційної діяльності. Однак наявна
структура державних органів місцевого самоврядування характеризується певною безсистемністю, яка свідчить про те що, розвиток інноваційної діяльності ще не отримав достатньої уваги зі сторони органів влади. Запропоновано форми державної підтримки наукової та інноваційної діяльності


Ключові слова


державна інноваційна політика; інноваційна діяльність; інвестиційно- інноваційна модель; економічний розвиток; інноваційний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosov, O.Ju., Djegtjar, A.O. and Kalendzhjan, Ja.V. (2011), Derzhavne reguljuvannja infrastruktury na regional'nomu rivni, in Djegtjar, A.O. (Ed.), HarRINADU “Magistr”, Kharkiv, 263 p.

Johna, M.A. and Stadnyk, V.V. (2005), Ekonomika i organizacija innovacijnoi' dijal'nosti, Vydav.centr. “Akademija”, Kyiv, 400 p.

The Ministry of Science and Technology of Ukraine, The State Finance Institution for Innovations (1997), Koncepcija derzhavnoi' innovacijnoi' polityky Ukrai'ny, Kyiv.

Lapko, O.O. (1999), Innovacijna dijal'nist' v systemi derzhavnogo reguljuvannja, IEP, Kyiv, 253 p.

Seminozhenko, V.P. (2005), Ukrai'na: shljah do postindustrial'noi' cyvilizacii', Konstanta, Kharkiv, 360 p.

Ul'janchenko, Ju.O. and Vynokurova, O.I. (2010), “Strategija rozvytku derzhavnoi' innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni”, Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja, Vol. 2 (29), pp. 1–4.

Cherep, A.V. and Vasyl'jeva, S.I. (2010), “Rozvytok innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni v suchasnyh umovah”, Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, No. 5, Vol. 3, p. 7.

Vasylenko, V.O. and Shmat'ko, V.G. (2003), Innovacijnyj menedzhment, in Vasylenko, V.O. (Ed.), CUL, Feniks, Kyiv, 400 p.

Valjuh, A.M. (2004), Strategija regional'nogo rozvytku innovacijnoi' dijal'nosti (organizacija ta upravlinnja), Red.-vyd. centr UDUVGP, Rivne, 174 p.

Vlasova, A.M. and Krasnokut's'ka, N.V. (1997), Innovacijnyj menedzhment, KNEU, Kyiv, 92 p.

Gaman, M.V. (2005), Derzhavne reguljuvannja innovacijnogo rozvytku Ukrai'ny, Vydavnyctvo NADU, Kyiv, 388 p.

Grinev, V.F. (2000), Innovatsionnyy menedzhment, MAUP, Kyiv, 148p.

Bezchasnyj, L.K. (Ed.) (2000), Innovacijna skladova ekonomichnogo rozvytku, NAN Ukrai'ny, Kyiv, 260 p.

The Verhovna Rada of Ukraine (2012), Pro priorytetni naprjamy innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni, Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, No. 3.

The Verhovna Rada of Ukraine (2001), Pro priorytetni naprjamy rozvytku nauky i tehniky, Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, No. 2–3, p. 41.

The Verhovna Rada of Ukraine (2014), Pro investycijnu dijal'nist', Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, No. 24, p. 885.

The Verhovna Rada of Ukraine (2016), Pro informaciju, Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, No. 28, p. 533.

The Verhovna Rada of Ukraine (2016), Pro zahyst ekonomichnoi' konkurencii', Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, No. 13, p. 143.

The Verhovna Rada of Ukraine (2012), Pro innovacijnu dijal'nist', Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, No. 2–3, p. 41.

The Verhovna Rada of Ukraine (2015), Pro naukovu i naukovo-tehnichnu dijal'nist', Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny, No. 9, p. 89.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державне регулювання інфраструктури на регіональному рівні : монографія / О.Ю. Амосов, А.О. Дєгтяр, Я.В. Календжян та ін. ; за заг. ред. А.О. Дєгтяра. – Х. : ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. – 263 с.

2. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посібник / М.А. Йохна В.В. Стадник. – К. : Видав. центр. «Академія», 2005. – 400 с.

3. Концепція державної інноваційної політики України / Міністерство у справах науки і технологій, Державний інноваційний фонд України. – К., 1997.

4. Лапко О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання / О.О. Лапко. – К. : ІЕП, 1999. – 253 с.

5. Семіноженко В.П. Україна: шлях до постіндустріальної цивілізації / В.П. Семіноженко. – Харків : Константа. 2005. – 360 с.

6. Ульянченко Ю.О. Стратегія розвитку державної інноваційної діяльності в Україні / Ю.О. Ульянченко, О.І. Винокурова // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 2 (29). – С. 1–4.

7. Череп А.В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах / А.В. Череп, С.І. Васильєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5. – Т. 3. – С. 7.

8. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматько ; за ред. В.О. Василенка. – К. : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 400 с.

9. Валюх А.М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління) : монографія / А.М. Валюх. – Рівне : Ред.-вид. центр УДУВГП. – 2004. – 174 с.

10. Власова А.М. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / А.М. Власова, Н.В. Краснокутьська. – КНЕУ, 1997. – 92 с.

11. Гаман М.В. Державне регулювання інноваційного розвитку України : монографія / М.В. Гаман. – К. : Видавництво НАДУ, 2005. – 388 с.

12. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент / В.Ф. Гринев. – К. :МАУП, 2000. – 148 с.

13. Інноваційна складова економічного розвитку : монографія ; НАН України / відп. ред. Л.К. Безчасний. – К., 2000. – 260 с.

14. Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI (із змінами № 5460-VI від 16.10.2012) // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3.

15. Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 № 2623-III // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 2–3. – С. 41.

16. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ (із змінами і доп. № 1206-VII від 15.04.2014) // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 24. – 885 с.

17. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992. № 2657-XII (із змінами і доп. № 1405-VIІI від 02.06.2016) // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 28. – 533 с.

18. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III (із змінами і доп. № 935-VIII від 26.01.2016) // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 13. – 143 с.

19. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV (із змінами і доп. № 5460- VI від 16.10.2012) // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 2–3. – 41 с.

20. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII (із змінами і доп. № 922-VIII від 25.12.2015) // ВВР. – 2016. – № 9. – 89 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-143-151

Copyright (c) 2017 В'ячеслав Анатолійович Вакалюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.