№ 4(66) (2013)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Володимирович Бардаш
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙЇ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко
СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Дмитро Олександрович Грицишен, Олена Вікторівна Кузнєцова
СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Сергій Вікторович Тарасенко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Ігор Віталійович Клименко, Світлана Петрівна Ніколаєва
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ КРОСКАТЕГОРІЙНОГО АНАЛІЗУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Світлана Олександрівна Кузнецова
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олена Адамівна Лаговська, Галина Володимирівна Берляк
АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ PDF
Олексій Володимирович Лисенок, Олександр Михайлович Петрук
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗПОДІЛУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ НЕСПОЖИВНОГО МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ «ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» PDF
Ольга Сергіївна Полікарпова
ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЦЕНТРІВ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Наталія Олександрівна Руденко
ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ПОЛЬЩІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ PDF
Вікторія Вікторівна Свіцельська, Ігор Борисович Черкаський
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Марина Миколаївна Танасієва
АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатолієвна Юхименко-Назарук

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ЇЇ ДЕКОМПОЗИЦІЯ PDF
Володимир Анатолійович Давиденко
ІНСТИТУЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Сергій Іванович Тодорюк
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Вікторія Василівна Шиманська
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ МЕХАНІЗМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРОСТОРОВІЙ ПРОЕКЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Борис Олегович Язлюк

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ЗЕМЛЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОДУКТ, ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ ТА МОЖЛИВИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ОБМІНУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ МОЖЕ ПОСИЛИТИ ЕКОНОМІЧНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС PDF
Богдан Миколайович Андрушків, Наталія Богданівна Кирич, Ольга Богданівна Погайдак, Лілія Миколаївна Мельник, Галина Миколаївна Тарасюк
АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Андрій Юрійович Полчанов
СУЧАСНИЙ СТАН СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ PDF
Олена Миколаївна Воронкова
ЗМІНА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Іванівна Д'яконова
СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «ПОХІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ» PDF
Юлія Василівна Єльнікова
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАЧЕНИХ РОКІВ ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ PDF
Олена Іванівна Колодяжна
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Інна Ванадієвна Левицька
КИЇВСЬКА ТОВАРНО-ФОНДОВА БІРЖА: ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В ХIХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський