СУЧАСНИЙ СТАН СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Олена Миколаївна Воронкова

Анотація


Проаналізовано сучасний стан сплати податків в Україні. Визначено чинники, які його обумовлюють. З позиції платника стан сплати податків охарактеризовано на основі показників добровільності сплати та рівня податкового боргу. Розглянуто методичні підходи до розрахунку добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань, які використовувались у діяльності податкових органів. Представлено авторський підхід до визначення рівня добровільності сплати податків. Здійснено порівняльний аналіз показників добровільності сплати податків, розрахованих за методичними підходами податкових органів та автора.

Із загальнодержавної позиції стан сплати податків в Україні охарактеризовано на основі показників виконання планових завдань податкових надходжень до зведеного бюджету. Проаналізовано показники обліку платників податків та сплачуваних ними податкових зобов’язань, що обумовлюють виконання бюджетних завдань податкових надходжень.

Розглянуто міжнародний досвід оцінювання стану сплати податків у державі та визначено його основні критерії. Окреслено основні напрями покращання стану сплати податків в Україні.


Ключові слова


податки; стан сплати податків; рівень добровільності сплати податків; рівень податкового боргу; податковий розрив

Повний текст:

PDF

Посилання


Олейнікова Л.Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні / Л.Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 47–59. 2. Офіційний сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sts.gov.ua. 3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org. 4. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minrd.gov.ua. 5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua. 6. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldbank.org. 7. Податкова система України : підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін. ; за ред. В.М. Федосова. – К. : Либідь, 1994. – 464 с. 8. Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року : Наказ Державної податкової адміністрації України від 20.09.2005 р. № 420 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liga.kiev.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-155-161

Copyright (c) 2013 Олена Миколаївна Воронкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.