DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-40-50

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ

Віктор Валерійович Євдокимов, Сергій Вікторович Тарасенко

Анотація


В результаті проведеного дослідження обґрунтовано напрями удосконалення фінансової звітності та розроблено склад і структуру внутрішньої (управлінської) звітності.


Ключові слова


звітність; фінансова звітність; внутрішня звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


В 2012 году число пиратских нападений на суда снизилось до 5-летнего минимума [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.net/rus/news/153679-v-2012-godu-chislo-piratskih-napadeniy-na-suda-snizilos-do-5-letnego-minimuma.html. 2. Герасименко О.С. Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочірніх підприємств : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.09 / О.С. Герасименко. – К. : Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана», 2007. – 19 с. 3. Ковбич Т.М. Аудит звітності про фінансові результати: організація та методика : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Т.М. Ковбич. – К. : Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2009. – 22 с. 4. Концепція створення Центру захисту прав українських моряків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrainesf.com/ consular/Centr_zahystu_moriakiw_ua.htm. 5. Крушения морских судов в 2012 году: отчет страховой группой Allianz «Safety and Shipping Review» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bmpd.livejournal.com/433338.html. 6. Кудрицький Б.В. Методичні та організаційні аспекти аудиту фінансової звітності в умовах сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Б.В. Кудрицький. – К. : Вищ. держ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана», 2007. – 18 с. 7. Кузнецова С.А. Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / С.А. Кузнецова. – К. : Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана», 2009. – 35 с. 8. Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / М.Р. Лучко. – К. : / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана», 2008. – 29 с. 9. Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Л.П. Нишенко. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2008. – 20 с. 10. Ночовна Ю.О. Організація управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ю.О. Ночовна. – Одеса : Одес. держ. екон. ун-т, 2009. – 19 с. 11. Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / В.П. Онищенко. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2008. – 21 с. 12. Семенишена Н.В. Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.В. Семенишена. – К. : Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки” УААН, 2008. – 21 с. 13. Соболь Г.О. Організація і методика управлінського обліку витрат : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Г.О. Соболь. – К. : Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2008. – 22 с. 14. Сушко Д.С. Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Д.С. Сушко. – К. : Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2008. – 20 с. 15. Тлучкевич Н.В. Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н.В. Тлучкевич. – К. : Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН, 2007. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Віктор Валерійович Євдокимов, Сергій Вікторович Тарасенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.