DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-228-235

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ МЕХАНІЗМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРОСТОРОВІЙ ПРОЕКЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Борис Олегович Язлюк

Анотація


Розглянуто пріоритети пом’якшення регіональної соціальної нерівності та підвищення людського капіталу й механізми просторової модернізації економіки України.


Ключові слова


механізми; стратегія; модернізація; ризик; економіка; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Безпека регіонів України і стратегія її гарантування : у 2-х т. / Б.М. Данилишин, А.В. Степаненко, О.М. Ральчук та ін. – К. : Наукова думка, 2008. – 389 с. 2. Дудкіна К.А. Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : 08.05.01. / К.А. Дудкіна. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2004. – 14 с. 3. Бараник З.П. Методичні підходи до оцінювання функціонування регіонів країни за станом соціально-економічного розвитку / З.П. Бараник // Економіка та держава. – 2006. – № 5. – С. 56–59. 4. Лісогор Л.С. Чинники формування конкурентного середовища на ринку праці / Л.С. Лісогор // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2 (10). – С. 104–115. 5. Петрова І.Л. Реструктуризація функцій управління людськими ресурсами в контексті стратегічної перспективи // Демографія та соціальна економіка. – 2004. – № 1–2. – С. 126–136. 6. Язлюк Б. Стратегія інноваційної безпеки як подолання асиметрії конкурентоспроможності підприємств у міжрегіональному розвитку / Б.Язлюк // Наука молода : зб. наук. пр. молодих вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 18. – С. 178–184. 7. Язлюк Б. Методичні підходи до оцінки фінансово-економічної ефективності інноваційного розвитку підприємства та її безпеки / Б.Язлюк : наук. зб. Львівського нац. уніве-ту ім. І.Франка // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Вип. 27. – С. 291–297. 8. Язлюк Б. Основні управлінські технології при формуванні та реалізації інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля в умовах невизначеності майбутньої економічної ситуації / Б.Язлюк // Фінансова система України / Серія: економіка : зб. наук. пр. Острозької Академії. – 2012. – Вип. 19. – С. 459–465.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Борис Олегович Язлюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.