DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-74-81

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Олена Адамівна Лаговська, Галина Володимирівна Берляк

Анотація


Формування економічної безпеки є новою для вітчизняної науки. Проте останнім часом часто з’являються дослідження, присвячені окремим її складовим, в тому числі інвестиційній безпеці.

Необхідність реалізації економічної безпеки підприємства зумовили виокремлення у статті складових системи економічної безпеки суб’єкта господарювання, до яких віднесено нормативно-правове регулювання, сукупність мотивів і стимулів, методів, засобів, суб’єктів, принципів та функцій, за допомогою яких забезпечується досягнення цілей безпеки та вирішення поставлених завдань.

Встановлено, що діяльність підприємства пов’язана з безліччю загроз в умовах підвищеного ризику. Зниження рівня ризику є виправданим для підприємства тільки тоді, якщо його було досягнуто в результаті реалізації антиризикових заходів, зокрема, за рахунок залучення інвестицій. Тому забезпечення економічної безпеки підприємства в процесі реалізації інвестиційних проектів повинно відбуватися на всіх рівнях управління, що є передумовою для виділення додаткової функціональної складової системи економічної безпеки інвестиційної безпеки підприємства.


Ключові слова


система економічної безпеки суб’єкта господарювання; економічна безпека суб’єкта господарювання; інвестиційна безпека суб’єкта господарювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Дегтярьова І.Б. Економічна діагностика : навч. посібник / І.Б. Дегтярьова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 112 с. 2. Іванілов О.С. Економіка підприємства : підручник / О.С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728с. 3. Ілляшенко С.М. Економічний ризик : навч. посібник / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с. 4. Корнилов Г.И. Основы теории систем и системного анализа : конспект лекций для специальности учет и аудит / Г.И. Корнилов. – Кривой Рог : Институт делового администратирования, 1996. – 75 с. 5. Мехеда Н.Г. Складові економічної безпеки підприємства / Н.Г. Мехеда, М.Горбань // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Economics/10_107308.doc.htm. 6. НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 7. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с. 8. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Ю.П. Сурмин – К. : МАУП, 2003. – 368 с. 9. Штамбург Н.В. Складові економічної безпеки підприємства / Н.В. Штамбург // Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1 (4). – 492 с. – C. 490–496.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Олена Адамівна Лаговська, Галина Володимирівна Берляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.