DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-126-131

АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Ірина Анатолієвна Юхименко-Назарук

Анотація


Розглянуто сучасний стан наукових досліджень в сфері бухгалтерського обліку, що базуються на застосуванні інституційної теорії. Виділено та проаналізовано основні напрями інституційних досліджень в бухгалтерському обліку в Україні.


Ключові слова


інституційна теорія бухгалтерського обліку; інституційний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Байрам М.К. Концепции развития бухгалтерского учета в эпоху глобализационных процессов / М.К. Байрам, У.Р. Байрам // Экономика Крыма. – 2013. – № 2 (43). –С. 130–133. 2. Голов С.Ф. Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку / С.Ф. Голов / Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – С. 3–9. 3. Жук В.М. Наукова гіпотеза трактування бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 2. – С. 14–22. 4. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета : монография / В.Н. Жук. – К. : Аграрная наука, 2013. – 408 с. 5. Канцуров О.О. Удосконалення методології досліджень бухгалтерського обліку / О.О. Канцуров // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці : зб. тез та доп. I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (21 лютого 2013 р., м. Київ) ; відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К. : ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013. – 534 с. – С. 55–59. 6. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 336 с. 7. Метелиця В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в розвитку професії бухгалтера / В.М. Метелиця // Збірник наукових праць ВНАУ / Економічні науки. – 2012. – № 3 (69). – Т. 2. – С. 99–104. 8. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420 с. 9. Садовська І.Б. Реформування управлінського обліку: інституційний підхід / І.Б. Садовська // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю : зб. тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 214–215. 10. Семенишена Н.В. Бухгалтерський облік і інституційна економічна теорія до питання міждисциплінарних зв’язків / Н.В. Семенишена // Вісник Львівської комерційної академії. – Вип. 3. – 2011. – С. 323–325.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ірина Анатолієвна Юхименко-Назарук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.