ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЦЕНТРІВ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Наталія Олександрівна Руденко

Анотація


 

Досліджено особливості розробки та подання внутрішньої звітності структурними підрозділами державного вищого навчального закладу – центрами фінансової відповідальності щодо збалансування вхідних та вихідних грошових потоків та звітів про виконання бюджетів, включаючи можливу структуру типових бюджетів для підрозділів, що надають освітні послуги.


Ключові слова


центр фінансової відповідальності; внутрішня звітність; спеціальний фонд; кошторис

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамов Н. Внутренняя управленческая отчётность: принципы, виды и методы составления / Н.Адамов // Финансовая газета. Региональный выпуск. – 2007. –№ 30. – С. 21–27. – С. 21. 2. Булгакова С.В. Внутренняя управленческая отчетность: структура видов и форм / С.В. Булгакова, Н.В. Подобедова // Современная экономика. – № 6. – 2010. – С. 138–151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econ.vsu.ru/downloads/pub/seconomic/6/bulgakova.pd. 3. Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир : Рута, 2002. – 448 с. 4. Иванова Ж.А. Внутренняя управленческая отчетность как информационная основа анализа / Ж.А. Иванова // Вопросы экономики и права. – 2011, № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/21/1269118400/Ivanova.pdf. 5. Наказ Міністерства фінансів України 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12. 6. Нападовська Л.В. Управлінській облік : підручник для вузів / Л.В. Нападовська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с. 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 549 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/465-2013-п‎.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-101-109

Copyright (c) 2013 Наталія Олександрівна Руденко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.