DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-176-181

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Лілія Анатоліївна Заводовська

Анотація


Визначено підходи до трактування інновацій, на основі яких розкрита сутність понять «банківська інновація» та «інноваційний банківський продукт». На основі аналізу місій комерційних банків України доведена клієнтоорієнтованість інноваційної діяльності банків. Досліджено ознаки віднесення банківських продуктів (послуг) до інновацій.

Ключові слова


інновації; фінансові інновації; банківські інновації; інноваційний банківський продукт

Повний текст:

PDF

Посилання


Авилкина М.А. Бухгалтерский учет и анализ затрат на создание инновационных продуктов в высших учебных заведениях: состояние и перспективы развития : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика / М.А. Авилкина. – Мн., 2011. – 25 с. 2. Вагизова В.И. Финансовые инновации в отечественной экономике / В.И. Вагизова // Креативная экономика. — 2008. — № 8 (20). — С. 80–86 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.creativeconomy.ru/articles/2548/. 3. Дедегкаев В.Е. Особенности инноваций в банковском бизнесе / В.Е. Дедегкаев // Креативная экономика. – 2008. – № 9 (21). – С. 75–78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.creativeconomy.ru/articles/2473/. 4. Иванова О.В. О сущности банковских инноваций / О.В. Иванова // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия / Инновационная экономика: человеческое измерение. ВГТА. – 2010. – № 3. – С.21–25. 5. Кешенкова Н.В. Развитие розничных банковских услуг в условиях формирования инновационной экономики : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит / Н.В. Кешенкова. – М., 2013. – 27 с. 6. Маркетинг банківських інновацій / С.М. Козьменко, Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 13–28. 7. Мінаков О.В. Облік і аналіз в управлінні інноваційною діяльністю підприємств : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О.В. Мінаков. – К., 2009. – 23 с. 8. Нощик С.І. Інноваційна діяльність банків в Україні : матер. Міжвуз. студ. наук. конфер. «Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України» / Нощик Сергій Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail?conferenceId=12066&lectureId=18322. 9. Обложин С.Ю. К вопросу о классификации банковских инноваций / С.Ю. Обложин // Транспортное дело России. – 2013. – № 3. – С. 63–67. 10. Сплошнов С.В. Банковские инновации – императив развития / С.В. Сплошнов, Н.Л. Давыдова // Экономика и банки. – Пинск : Полесский государственный университет, 2011. – № 1. – С. 14–20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Лілія Анатоліївна Заводовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.