АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інна Ванадієвна Левицька

Анотація


Здійснено просторовий аналіз естетичного оцінювання природних  територіальних систем Вінницької області, доведено, що  досліджуваний регіон дійсно має всі підстави для розвитку туристичної індустрії. 


Ключові слова


інфраструктура; туристський центр; туристські зони; рекреаційний потенціал регіону; стратегічний потенціал; регіональні програми

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанов И.Т. Экономика туризма : уч. пособие / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 176 с. 2. Гостиничный и туристский бизнес / под ред. проф. А.Д. Чудновского.– М. : Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-во «ЭКМОС», 2008. – 352 с. 3. Dixon H. Strategic Investment in an Industry with a Competitive Product Market / H.Dixon // Journal of Industrial Economics. – 1985. – № 33. – Р. 483–499. 4. Дурович А.П. Маркетинг в туризме : учеб. посбие / А.П. Дурович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Новое знание. – 2010. – 496 с. 5. Ефремова М.В. Основы технологии туристического бизнеса : учеб. пособие / М.В. Ефремова. – М. : ОСЬ-09, 2009. – 192 с. 6. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма : уч. пособ. / Н.И. Кабушкин. – Минск : Новое Знание, 2010. – 432 с. 7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2007. – 436 с. 8. Стратегія регіонального розвитку туризму : монографія / І.В. Левицька, Н.В. Корж, А.Г. Кізюн, Н.В. Онищук. – 2013. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-187-198

Copyright (c) 2013 Інна Ванадієвна Левицька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.