ІНСТИТУЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сергій Іванович Тодорюк

Анотація


Розглянуто основні інституції сталого розвитку та виконувані ними функції. Відображено інституції аграрного підприємництва. 


Ключові слова


інституція; сталий розвиток; інституційна система; функції інституцій; інституції сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Програма дій “Порядок денний на ХХI століття”. ВГО “Україна. Порядок денний на ХХI століття”. – К. : Інтелсфера, 2000. – 360 с. 2. Шабанова М.А. Социоэкономика и современность (О пользе и рисках экспансии экономического подхода) / М.А. Шабанова // Общественные науки и современность. – 2010. – № 4. – С. 100–115. 3. Соціоекономічна модернізація аграрного сектора України (концептуальні положення) / В.Геєць, В.Юрчишин, О.Бородіна та ін. // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4–14. 4. Попова О.Л. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / О.Л. Попова // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 73–84. 5. Сімченко Н.О. Соціальні інститути сталого розвитку / Н.О. Сімченко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – № 1 (3). – Т. 2. – С. 292–298. 6. Парсонс Т. О структуре социального действия / К.Парсонс ; за ред. В.Ф. Чеснокова, С.А. Белановский. – М. : Академический Проект, 2000. – 879 с. 7. Спенсер Г. Классификация наук / Г.Спенсер ; пер. с англ. Н.Н. Спиридонов. – М. : Вузовская книга, 2006. – 90 с. 8. Серков А.Ф. Проблемы формирования экономических институтов аграрного рынка России / А.Ф. Серков // Экономика АПК. – 2003. – № 10. – С. 134–138. 9. Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади : монографія / Ю.М. Лопатинський. – Чернівці. : Рута, 2006. – 343 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-215-219

Copyright (c) 2013 Сергій Іванович Тодорюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.