DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-82-89

АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ

Олексій Володимирович Лисенок, Олександр Михайлович Петрук

Анотація


Досліджується сутність та необхідність фінансово-економічного аналізу під час прийняття фінансових рішень та здійснення процесу управління фінансово-економічною діяльністю комерційних банків. Відображається роль аналізу в системі управління фінансово-економічною діяльністю банків, наводяться об’єкти та завдання аналізу на різних етапах управління фінансово-економічною діяльністю банків. За результатами дослідження формуються етапи загального управлінського процесу в комерційному банку.


Ключові слова


аналіз; фінансово-економічний аналіз; ефективність; оцінка, управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Функциональностоимостной анализ / Н.Г. Чумаченко, В.М. Дегтярева, Ю.С. Игумнов. — К. : Вища шк., 1985. — 223 с. 2. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник / М.Я. Коробов. – К. : Знання : КОО, 2000. — 378 с. 3. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О. Примостка . – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. 4. Загородний А.В. Управленческий учет как система информационного обеспечения управленческих решений / А.В. Загородний, Г.О. Партин // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. – № 7. – С. 35–38. 5. Кириченко О.А. Банківський менеджмент : підручник / О.А. Кириченко, В.І. Міщенко. – К. : Знання, 2005. – 831 с. 6. Калініченко О. Нові організаційні підходи до управління банком як джерело підвищення стійкості банку / О.Калініченко // Банківська справа. – 2006. – № 2. – С. 83–90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Олексій Володимирович Лисенок, Олександр Михайлович Петрук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.