СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дмитро Олександрович Грицишен, Олена Вікторівна Кузнєцова

Анотація


Обґрунтовано теоретичні положення судово-економічної експертизи операцій з управління відходами. Визначено предмет, об’єкт та питання, які вирішуються експертом-економістом.


Ключові слова


експертиза; відходи; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник / М.Т. Білуха. – К. : Видавнича компанія «Воля», 2004. – 656 с.

Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник / В.М. Глібко, О.П. Бущан. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 224 с.

Гринева В.Н. Судебная бухгалтерия : учеб. пособие / В.Н. Гринева. – 3-е изд., доп. и перераб. – Харьков : ТИТУЛ, 2007 – 468 с.

Єдиний державний реєстр судових справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Камлик М.І. Судова бухгалтерія : підручник / М.І. Камлик. – 5-те вид, доп. та перероб. – К. : Атіка, 2007. – 552 с.

Колісник О.П. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи / О.П. Колісник // Фінанси, облік і аудит. – № 14. – 2009. – С. 256–263.

Мирский Д.Я. Понятие объекта судебной экспертизы / Д.Я. Мирский, М.Н. Ростов // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. — М. : ВНИИСЭ, 1984. — С. 26.

Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств : навч. посібник / В.І. Отенко, В.Д. Понікаров, Т.М. Сєрікова. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 560 с.

Поводження з відходами в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ses.in.ua/povodzhennya-z-vidxodami-v-ukraїni/ (24.12.2012).

Понікаров В.Д. Судово-економічна експертиза : навч. посібник / В.Д. Понікаров. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 232 с.

Порушення у сфері навколишнього природного середовища за 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infolight.org.ua/charts/porushennya-u-sferi-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-za-2012-rik (10.06.2013).

Хомутенко О.В. Про предмет та об’єкт судової економічної експертизи / О.В. Хомутенко, C.В.Кудряшова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2010. – Вип. 10. – С. 553–561.

Шляхов А.Р. Задачи судебной экспертизы / А.Р. Шляхов // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР : сб. научн. тр. — М. : ВНИИСЭ, 1980. — Вып. 42. — С.3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-%p

Copyright (c) 2016 Дмитро Олександрович Грицишен, Олена Вікторівна Кузнєцова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.