№ 3(69) (2014)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Анатоліївна Аксьонова 3-10
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Ірина Леонідівна Грабчук 11-17
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Степанівна Бойченко 18-26
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ІНЖИНІРИНГУ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський 27-34
ДИНАМІКА ЗМІНИ СТАНУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ШЕСТИ РОКІВ PDF
Тетяна Михайлівна Василишин 35-41
СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк 42-49
ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЮ, ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЮ PDF
Василь Антонович Дерій 50-57
ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК PDF
Світлана Вікторівна Кучер 58-62
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська 63-68
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Василівна Момонт 69-81
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕОСЯЗАЕМЫМИ АКТИВАМИ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ PDF
Ирина Васильевна Приймачук 82-86
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Олена Миколаївна Проволоцька, Олександр Васильович Чаусов 87-91
ВПЛИВ РІВНЯ ОПОДАТКУВАННЯ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ АБО ЇЇ ТІНІЗАЦІЮ PDF
Вікторія Євгенівна Слюсаренко, Каріна Олександрівна Філіп 92-100
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Олександр Якович Чернін 101-108
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Зінаїда Борисівна Янченко 109-113

ЕКОНОМІКА

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Вадим Данилович Бєлік 114-121
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВАГ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЦІЛЬОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ PDF
Алла Іванівна Бєлова 122-129
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЗІ СТАТИСТИКИ PDF
Галина Вікторівна Капленко 130-133
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ СЕЛА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Інна Михайлівна Куліш 134-138
ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ PDF
Галина Олексіївна Кундєєва, Марія Костянтинівна Римаренко 139-143
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Лілія Олександрівна Литвишко 144-151
КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Людмила Володимирівна Михальчук, Ірина Владиславівна Батуріна 152-156
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ PDF
Ігор Володимирович Ніколаєв, Богдан Васильович Дмитришин 157-162
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
Татьяна Николаевна Носулич, Ирина Михайловна Царук 163-169
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Петрівна Пащенко 170-178
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Василівна Саух 179-186
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ PDF
Сергей Анатольевич Харин 187-192
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ PDF
Анатолій Іванович Яковлєв, Людмила Сергіївна Ларка 193-199

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ТА ВИМОГ PDF
Володимир Георгійович Виговський 200-206
ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Олена Василівна Грінченко 207-212
ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ЇХНЬОЇ ДІАГНОСТИКИ PDF
Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман 213-219