№ 3(69) (2014)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Анатоліївна Аксьонова
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Ірина Леонідівна Грабчук
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Степанівна Бойченко
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ІНЖИНІРИНГУ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський
ДИНАМІКА ЗМІНИ СТАНУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ШЕСТИ РОКІВ PDF
Тетяна Михайлівна Василишин
СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк
ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЮ, ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЮ PDF
Василь Антонович Дерій
ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК PDF
Світлана Вікторівна Кучер
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Василівна Момонт
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕОСЯЗАЕМЫМИ АКТИВАМИ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ PDF
Ирина Васильевна Приймачук
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Олена Миколаївна Проволоцька, Олександр Васильович Чаусов
ВПЛИВ РІВНЯ ОПОДАТКУВАННЯ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ АБО ЇЇ ТІНІЗАЦІЮ PDF
Вікторія Євгенівна Слюсаренко, Каріна Олександрівна Філіп
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Олександр Якович Чернін
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Зінаїда Борисівна Янченко

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Вадим Данилович Бєлік
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВАГ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЦІЛЬОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ PDF
Алла Іванівна Бєлова
ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЗІ СТАТИСТИКИ PDF
Галина Вікторівна Капленко
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ СЕЛА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Інна Михайлівна Куліш
ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ PDF
Галина Олексіївна Кундєєва, Марія Костянтинівна Римаренко
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Лілія Олександрівна Литвишко
КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Людмила Володимирівна Михальчук, Ірина Владиславівна Батуріна
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ PDF
Ігор Володимирович Ніколаєв, Богдан Васильович Дмитришин
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
Татьяна Николаевна Носулич, Ирина Михайловна Царук
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Петрівна Пащенко
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Василівна Саух
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ PDF
Сергей Анатольевич Харин
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ PDF
Анатолій Іванович Яковлєв, Людмила Сергіївна Ларка

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ТА ВИМОГ PDF
Володимир Георгійович Виговський
ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Олена Василівна Грінченко
ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ЇХНЬОЇ ДІАГНОСТИКИ PDF
Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман