DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-87-91

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Олена Миколаївна Проволоцька, Олександр Васильович Чаусов

Анотація


Удосконалено теоретико-методичні аспекти оцінки ефективності діяльності акціонерного товариства. Аналіз пропонується здійснювати за двома основними напрямами: з позиції підприємства як суб’єкта господарювання та з позиції акціонера вкладника коштів. Запропонований інструментарій апробовано в умовах діяльності ПАТ «АМКР». 


Ключові слова


акціонерне товариство; ефективність діяльності; рентабельність; прибутковість; акція; фінансові інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.zakon.rada. gov.ua. 2. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький. – Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 3. Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ssmsc.gov.ua. 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.ukrstat.gov.ua. 5. Рибалкін В.О. Політична економія : навч. посібник / В.О. Рибалкін, В.Г. Бодров ; за ред. В.О. Рибалкіна. – К. : Академвидав. – 2004. – 672 с. 6. Проволоцька О.М. Використання акціонерного капіталу підприємств: теоретико-методичні проблеми дослідження та умови підвищення ефективності / О.М. Проволоцька. Д.В. Ясиненко // Вісник КНУ КЕІ. – 2013. – № 2. – С. 58–62. 7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г.В. Савицька . – К. : Знання, 2007. – 668 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олена Миколаївна Проволоцька, Олександр Васильович Чаусов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.