DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-144-151

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Лілія Олександрівна Литвишко

Анотація


В умовах економічної нестабільності, при недосконалості нормативно-правової бази в Україні, особливо складним є розвиток підприємств та підприємництва в країні. Тому, одне з завдань перебудови Української держави – знайти розумне співвідношення між державним регулюванням і ринковим саморегулюванням.

Державне регулювання підприємництва полягає у застосовуванні різних методів впливу на діяльність підприємницьких структур. Державна підтримка підприємництва передбачає створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва.

Основою вирішення завдань з активізації розвитку бізнесу в Україні, є формування адекватної нормативно-правової бази. Тому, з метою систематизації законодавчої бази, в статті наведено узагальнений перелік документів нормативно-правової бази, що регламентують підприємницьку діяльність в Україні на рівні держави. Узагальнений перелік документів нормативно-правової бази виокремлено в сім взаємопов’язаних блоків, а саме: загальні питання, державний контроль у сфері господарської діяльності, регуляторна політика, дозвільна система, державна реєстрація, ліцензування і галузеві ради. 


Ключові слова


розвиток підприємництва; нормативно-правова база; конкуренція; методи впливу на діяльність підприємницьких структур

Повний текст:

PDF

Посилання


Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – К. : Знання України, 2004. – 404 с. 2. Господарський кодекс України № 436-ІV від 16.01.2003 р. / Верховна Рада України // Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. 3. Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент / Л.Н. Качалина. – М. : Эксмо, 2006. – 464 с. 4. Кількість суб’єктів підприємництва і кількість зайнятих у підприємницькій діяльності // за даними Державної служби статистики України ; ред. О.Г. Осауленко. – К. : Інфодиск, 2013. 5. Осовська Г.В. Менеджмент організацій / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2007. – 676 с. 6. Портер М. Конкуренция : учеб. пособие / М.Портер. – М. : Вильямс, 2010. – 521 с. 7. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання у 2014 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» // за даними Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/info/1193. 8. Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес / Е.Ю. Фрейнкмам. – М. : ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 160 с. 9. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. / Верховна рада України // Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2014. – 356 с. 10. Економіка підприємства : підручник / Г.О. Швиданенко, В.Г. Васильков, Н.П. Гончарова та ін. – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Лілія Олександрівна Литвишко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.