СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ

Ігор Володимирович Ніколаєв, Богдан Васильович Дмитришин

Анотація


Перехід до інформаційного суспільства у сфері освіти та науки, потребує впровадження сучасних інтелектуальних інформаційних технологій: освітніх порталів, систем електронної кафедри, адаптивних систем дистанційного навчання. Тому в статті розглянуто основні функціональні задачі та окреслено головні принципи побудови системи електронного управління кафедрою, а також однієї з її важливих складових – електронної бібліотеки, для подальшої розробки пропозицій, щодо удосконалення системи управління кафедрою вишу. Електронна бібліотека, що функціонує на базі порталу кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету створює умови для забезпечення студентів якісними інформаційними продуктами, сприяє підвищенню якості освіти, поширенню і доступності освітніх ресурсів, що, у кінцевому рахунку, повинно сприяти запровадженню системи дистанційного навчання. Електронні бібліотеки мають забезпечити перехід до корпоративних технологій обробки документальних потоків і сприяти формуванню в Україні єдиного науково-інформаційного простору.


Ключові слова


електронна кафедра; інформаційні технології; управління; освіта; дистанційне навчання; електронна бібліотека

Повний текст:

PDF

Посилання


Жабін О.І. Звіт про роботу секції «Бібліотечні технології інформаційного сервісу та інтеграція науково-інформаційних ресурсів» і семінару-практикуму «Електронні бібліотеки та нові інформаційні технології» / О.І. Жабін, Л.Й. Костенко / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/new/04_ kiev/sek2_zv.html. 2. Клебанова Т.С. Современные информационные технологии в управлении кафедрой / Т.С. Клебанова, Р.Н. Яценко, В.В. Яценко // Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. матер. Міжнар. навч.-метод. конф. 29–30 квітня 2010 р., м. Севастополь / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – С. 131–135. 3. Луговой А.В. Електронна бібліотека як складова інформаційно-бібліотечного центру університету / А.В. Луговой, І.І. Поляков // Вісник КДПУ. – 2007. – № 6. – С. 25–29. 4. Петрина Н.О. Інформаційне забезпечення процесів освіти і науки в умовах становлення інформаційного суспільства / Н.О. Петрина, Л.Т. Ониксимова // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 2. – C. 96–99. 5. Пономаренко В.С. Возможности использования современных информационных и телекоммуникационных технологий в образовании / В.С. Пономаренко // Управління розвитком. – 2009. – № 4. – С. 86–89. 6. Пономаренко В.С. Адаптивная система дистанционного обучения / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Р.Н. Яценко // БизнесИнформ. – 2010. – № 4(2). – С. 174–178. 7. Талан В. Перспективи переходу до інформаційного суспільства / В.Талан // Портал громадянської журналістики. Інтернет-видання ХайВей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://h.ua/story/40908. 8. Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій / П.І. Федорук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету, 2008. – 326 с. 9. Шейко В. Електронні бібліотеки в Україні: перспективи розвитку / В.Шейко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 31–34. 10. Carl Hewitt «ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud Computing», IEEE Internet Computing. – vol. 12, no. 5. – Рр. 96–99.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-157-162

Copyright (c) 2014 Ігор Володимирович Ніколаєв, Богдан Васильович Дмитришин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.