DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-18-26

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Катерина Степанівна Бойченко

Анотація


Визначено основні методичні підходи до аналізу ефективності розвитку підприємства. Досліджено сучасні моделі оцінювання розвитку компанії. Виділено найбільш актуальні науково-методичні підходи до оцінювання рівня розвитку суб’єктів господарювання за показниками конкурентоспроможності, за фазою розвитку підприємства, на основі інтегрального показника та відповідності ступеню реалізації потенціалу. Проведено порівняльну характеристику груп даних методів. Запропоновано параметри щодо оцінювання рівня розвитку вітчизняних компаній у сучасних умовах господарювання.


Ключові слова


розвиток підприємства; модель; метод оцінювання; конкурентоспроможність; інтегральний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Лепа Р.Н. Механизм выявления проблемных ситуаций на промышленном предприятии / Р.Н. Лепа // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2006. – № 2 (4). – С. 241–244. 2. Миколайчук Н.С. Методичні підходи до діагностики стану економічного розвитку підприємств легкої промисловості / Н.С. Миколайчук, А.Є. Глинська // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1. – С. 90–94. 3. Минцберг Г. Школы стратегий / Г.Минцберг, Б.Альстрэнд, Дж.Лэмпел. – СПб. : Питер, 2002. – 128 с. 4. Погорелов Ю.С. Интервальная оценка развития предприятия с использованием показателя EVA / Ю.С. Погорелов, Е.А. Деева // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4. – T. 2. – С. 110–114. 5. Погорелов Ю.С. Модель оцінки розвитку підприємства / Ю.С. Погорелов // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 5. – С. 46–55. 6. Подсолонко О.А. Менеджмент : теорія та практика / О.А. Подсолонко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 257 с. 7. Ключевые модели менеджмента: методы и приемы управления, способствующие процветанию вашего бизнеса / С.Хаве, В.Хаве, Ф.Стевенс и др. – М. : БИНОМ Лаборатория знаний, 2007. – С. 36–42. 8. Самуляк В.Ю. Оцінювання рівня розвитку підприємств / В.Ю.Самуляк, Р.В. Фещур // Логістика: Вісник НУ «Львівська політехніка». – Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008. – № 633. – С. 627–636.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Катерина Степанівна Бойченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.