DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-152-156

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Людмила Володимирівна Михальчук, Ірина Владиславівна Батуріна

Анотація


Наведені тлумачення терміна «конкурентне середовище підприємства» з точки зору вітчизняних та зарубіжних дослідників; розглянуто чинники, які формують конкурентне середовище і впливають на умови діяльності підприємства, зокрема 5 конкурентних сил М.Портера. Bажливим є те, що конкурентне середовище утворюється не лише суб'єктами ринку, взаємодія яких викликає суперництво, але, в першу чергу, – відносинами між ними. Також розкрито поняття недобросовісної конкуренції та наведені методи захисту підприємства від неї. Зроблено висновки щодо формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на українському та світовому ринках та визначено ключові фактори успіху підприємства у конкурентній боротьбі.


Ключові слова


конкурентне середовище підприємства; 5 конкурентних сил М.Портера; фактори макросередовища; фактори мікросередовища; конкурентоспроможність підприємства; недобросовісна конкуренція; методи захисту від недобросовісної конкуренції

Повний текст:

PDF

Посилання


Березін О.В. Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку / О.В. Березін, О.Д. Плотник. – Полтава: Інтер Графіка, 2012. – 221 с. 2. Верба І.І. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник / І.І. Верба, В.О. Коваль ; за ред. С.В. Чікін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 262 с. 3. Дяченко Т.А. Теоретико-методичні засади оцінки конкурентного середовища та конкурентної позиції підприємства на ринку / Т.А. Дяченко // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012, № 4. – С. 203–208. 4. Кучмій І.Г. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки / І.Г. Кучмій // Збірник ВНАУ. – В., 2010. – № 6. – С. 73–75. 5. Михальчишин Н.Л. Доступність методів захисту від недобросовісної конкуренції для суб’єктів господарювання / Н.Л. Михальчишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 720: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 210–216. 6. Ніколенко С.С. Оцінка конкурентного середовища торговельного підприємства Ніколенко С. С. Кириченко Л. М. // Економічний простір : зб. наук. пр. – Д. : ПДАБА, 2012. – № 60. – С. 207–219. 7. Петровська І.П. Конкурентне середовище та проконкурентні дії на ринку України / І.П. Петровська А.В. Пташинський // Збірник наукових праць. – К., 2012. – С. 52–56. 8. Футало Т.В. Чинники і умови формування конкурентного середовища підприємств роздрібної торгівлі / Т.В. Футало, К.А. Львівська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – С. 232–237. 9. Хвостенко О.А. Концептуальні засади класифікації середовища підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 166–173. 10. Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій : навч. посібник / Л.Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с. 11. Michael E. Porter «The Five Competitive Forces that Shape Strategy», Harvard Business Review, January, 2008. – Р. 86.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Людмила Володимирівна Михальчук, Ірина Владиславівна Батуріна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.