СУЧАСНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ АПК

Ірина Миколаївна Вигівська, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк

Анотація


Проаналізовано сучасний стан бухгалтерського обліку витрат на охорону навколишнього середовища, виявлено існуючі проблеми обліку витрат природоохоронної діяльності підприємств АПК. Виокремлено напрями удосконалення організаційних та методичних аспектів бухгалтерського обліку природоохоронних витрат суб’єкта господарювання


Ключові слова


витрати; екологічна діяльність; витрати на охорону навколишнього середовища; екологічні витрати; екологічні ризики; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі» / Затверджено Наказом Державного комітету статистики України 24.10.2006 р. № 494 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/ z1194-06.

Навколишнє середовище: матеріали Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ns.htm.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій / Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій / Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» / Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0027-00.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-42-49

Copyright (c) 2016 Ірина Миколаївна Вигівська, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.