DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-170-178

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ольга Петрівна Пащенко

Анотація


Розглянуто методи управління змінами на підприємстві. Запропоновано здійснювати вибір методів управління змінами відповідно до обраної стратегії розвитку та пріоритетного способу впровадження змін.


Ключові слова


управління змінами; методи управління змінами; реінжиніринг бізнес-процесів; аутсорсинг; даунсайзинг; бенчмаркінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти : монографія / Д.К. Воронков. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 340с. 2. Воронков Д.К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства / Д.К. Воронков // Вісник Хмельн. ун-ту. – 2009. – № 6. – Т. 3 – С. 7–11. 3. Воронков Д.К. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації : монографія / Д.К. Воронков, Ю.С. Погорелов. – Х. : АдвА, 2009. – 435 с. 4. Косцик Р.С. Ризики впровадження організаційних змін: сутність, класифікація та ідентифікація / Р.С. Косцик Електронний ресурс. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2010…-/10.pdf. 5. Мельник О.Г. Організаційні зміни: сутність та види / О.Г. Мельник, Р.С. Косцик // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 231–235. 6. Садєков А.А. Стратегічне управління підприємством. Управління змінами : навч. посіб. для студ. спец. 8.050107, 7.050107 ден. і заоч. форм навчання / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 413 с. 7. Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств / Л.М. Таранюк // Механізм регулювання економіки, 2011. – № 1. – Електронний ресурс Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2011_1/3_2.pdf. 8. Фединець Н.І. Управління змінами в організації / Н.І. Фединець // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України. – 2011. – Вип. 21.15 – С. 292–298. 9. Широкова Г.В. Управление изменениями в российских компаниях / Г.В. Широкова. – СПб. : Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. – 480с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ольга Петрівна Пащенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.