СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

Світлана Леонідівна Безручук, Ірина Леонідівна Грабчук

Анотація


Проаналізовано особливості формування та облікового відображення статутного капіталу комерційного банку, визначено існуючі невідповідності нормативного регулювання та запропоновано шляхи їх усунення.


Ключові слова


статутний капітал банку; формування капіталу банку

Повний текст:

PDF

Посилання


Popowska E. Rachunkowość bankowa po zmianach / E.Popowska, W.Wsowski. – Warszawa, 2008. 2. Аналітичний огляд банківської системи України за І півріччя 2013 року / Підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_II_kv_2013_review.pdf. 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 5. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 03.10.2005 № 358 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1265-05. 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0919-04/print1384170933407565. 7. Кириленко В Б. Статутний капітал банку: особливості формування / В.Б. Кириленко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць ; відп. ред. А.М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 257–265. 8. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 N 280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-04/print1397593160354019. 9. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11. 10. Положення про Правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розміщених на території Російської Федерації (затв. Банком Росії від 16.07.2012 № 385-П) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157267/. 11. Склярова І.С. Порядок формування власного капіталу банку: обліковий аспект / І.С. Склярова // Управління розвитком. – 2013. – № 5. – С. 118–121. 12. Тєлєгіна А.В. Облікові аспекти формування та управління капіталом банку / А.В. Тєлєгіна // Управління розвитком. – 2013. – № 5. – С. 44–46. 13. Ткачук Н.М. Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України : автореф. … к.е.н. : за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Тернопільський національний економічний університет / Н.М. Ткачук. – Тернопіль, 2008. – 30 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://referatu.net.ua/referats/7569/177817/?page=1. 14. Федеральний Закон РФ «Про банки і банківську діяльність» від 02.12.1990 № 395-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/popular/bank/46_1.html#p299. 15. Цапова М.С. Формування власного капіталу банку / М.С. Цапова // Управління розвитком. – 2012. – № 10. – С. 86–89.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-11-17

Copyright (c) 2014 Світлана Леонідівна Безручук, Ірина Леонідівна Грабчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.