ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЗІ СТАТИСТИКИ

Автор(и)

  • Галина Вікторівна Капленко Львівська державна фінансова академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-130-133

Ключові слова:

сезонні коливання, тренд, сезонний компонент, аналітичне вирівнювання, ковзна середня, середні показники сезонності

Анотація

Охарактеризовано проблему отримання адекватної дефініції сезонних коливань. Указано на необхідність ознайомлення студентів з більш широким поглядом на композицію тренду й сезонного компонента. Обґрунтовано недоцільність висвітлення в навчальній статистичній літературі способів обчислення середніх показників сезонності, що передбачають попереднє аналітичне вирівнювання або механічне згладжування внутрішньорічної динаміки, а також методу Персонса.

Посилання

Бобров С.П. Экономическая статистика. Введение в изучение методов обработки временных рядов экономической статистики / С.П. Бобров. – М., Л. : Гиз, 1930. – 520 c. 2. Доценко О.С. Практикум з загальної теорії статистики : навч. посіб. / О.С. Доценко. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2010. – 204 с. 3. Елисеева И.И. Общая теория статистики : учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев ; под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 656 с. 4. Жердецкая Г.И. Эволюция внутригодичных колебаний продажи непродовольственных товаров / Г.И. Жердецкая // Методология и опыт изучения и прогнозирования спроса : сб. науч. тр. – М. : Моск. кооп. ин-т, 1975. – Вып. 2. – С. 128–139. 5. Мот Ж. Статистические предвидения и решения на предприятии / Ж.Мот ; пер. с франц. – М. : Прогресс, 1966. – 512 с. 6. Пасхавер И.С. Принципиальные вопросы общей теории статистики / И.С. Пасхавер // Вопросы статистической методологии и статистико-экономического анализа : материалы Всесоюз. науч. совещ. – М. : Статистика, 1980. – С. 44–54. 7. Письма Н.С. Четверикова к В.И. Борткевичу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://institutiones.com/general/1149-pisma-chetverikova-k-bortkevichu.html. 8. Ткач І.І. Загальна теорія статистики : підручник / І.І. Ткач, В.П. Сторожук. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 442 с. 9. Ферстер Э. Итеративный метод определения сезонных колебаний финансово-экономических показателей / Э.Ферстер // Математико-статистические методы исследования взаимосвязей в экономике: Из теории и практики статистики ГДР ; пер. с нем. – М. : Статистика, 1977. – С. 142–170. 10. Четвериков Н.С. Статистические исследования: (Теория и практика) / Н.С. Четвериков. – М. : Наука, 1975. – 388 с. 11. Швырков В.В. Моделирование внутригодичных колебаний спроса / В.В. Швырков, Т.С. Швыркова. – М. : Статистика, 1973. – 176 с. 12. Anderson O. On the Logiс of the Composition of Statistical Series into Saparate Components / O.Anderson // Journ. of the Roy. Statistic. Soc. – 1927. – V. 90. – part 3. – P. 548–569. 13. Kohn St. Z metodologji statystycznej badania konjunktury / St.Kohn // Ekonomista. – 1929. – T. 3. – S. 49–68. 14. Lange O. Dzieła. T. 5. Ekonometria / O.Lange. – Warszawa : PWE, 1976. – Р. 755. 15. Stone R. Modele wyrόwnywania sezonowości / R.Stone // Przegld Statystyczny. – 1962. – № 2. – S. 119–133. 16. Winiewski J. Najnowsze przyczynki do metodologjі mierzenia wahań sezonowych / J.Winiewski // Ekonomista. – 1929. – Т. 1. – S. 120–125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-17

Як цитувати

Капленко, Г. В. (2014). ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЗІ СТАТИСТИКИ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (3(69), 130–133. https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-130-133