ДИНАМІКА ЗМІНИ СТАНУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ШЕСТИ РОКІВ

Тетяна Михайлівна Василишин

Анотація


За станом машинобудівної промисловості України повинен відбуватися постійний моніторинг, оскільки дана галузь промисловості розвивається в умовах значної невизначеності, економічної та політичної нестабільності. Метою написання статті є здійснення аналізу фінансових показників за останні шість років підприємств машинобудівної промисловості, визначення місця машинобудування у структурі промисловості країни в цілому. В основі здійсненого аналізу машинобудівної промисловість були використані статистичні дані за 2008–2013 роки із Державної служби статистики України. У статті визначена динаміка таких показників, як: рівень прибутковості, рентабельність, ефективність діяльності підприємств, обсягів та структури виробництва та реалізації продукції, а також зайнятості. Порівняно з 2012 роком кількість збиткових підприємств промисловості у 2013 році зросла і становила 41,2 %, що на 3,2 % більше. Протягом останніх п’яти років рентабельність машинобудівних підприємств постійно стабільно зростала. Проте у 2013 році відбувся різкий спад цього показника, середнє його значення на машинобудівних підприємствах зменшилося від 10,2 % до 7 %.

Ми вважаємо, що саме держава має забезпечити максимальну підтримку для нормального господарювання тим підприємствам, сучасне положення яких - на межі ліквідації.


Ключові слова


фінансовий аналіз; машинобудівна промисловість; фінансовий результат; збиткові підприємства; рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Класифікація видів економічної діяльності УДК 009:2010: Наказ Держспоживстандарту України, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457. 2. Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності // Веб-сторінка Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 3. Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності // Веб-сторінка Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 4. Доповідь «Про соціально-економічне становище України за 2013 рік» // Веб-сторінка Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 5. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності // Веб-сторінка Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 6. Індекси промислової продукції за видами діяльності // Веб-сторінка Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 7. Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників // Веб-сторінка Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 8. Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності // Веб-сторінка Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 9. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україні за видами економічної діяльності // Веб-сторінка Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua. 10. Чупир О.М. Тенденції розвитку машинобудівного комплексну України: сучасний стан і перспективи / О.М. Чупир // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43. – С. 99–103.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-35-41

Copyright (c) 2014 Тетяна Михайлівна Василишин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.