DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-122-129

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВАГ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЦІЛЬОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Алла Іванівна Бєлова

Анотація


Визначено доктринальні положення для розробки стратегії реструктуризації реального сектора регіональної економіки України. В межах останньої: а) обґрунтовано базові детермінанти задля формування дієвої системи управління галузями і виробництвами при генеруванні ознак до сталого розвитку регіону та підвищенні їхньої конкурентоспроможності; б) формалізовано алгоритм системного і послідовного аналізу навколишнього природного середовища та масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку кожного регіону; в) визначено об’єкти локалізації зусиль за використання сценарного підходу до визначення засобів досягнення цілі. Формалізовано положення формування оптимальної для України макроекономічної моделі зустрічної реструктуризації реального сектора регіональної економіки  за використання принципів системно-комплексного, процесного і сценарного підходу.


Ключові слова


реструктуризація реального сектора регіональної економіки; бінарна стратегія реструктуризації; сценарний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004–2015 роки: Шляхом Європейської інтеграції ; за заг. ред. В.Ф. Януковича. – К. : Вид-во Просвіта, 2004. – 378 с. 2. Барканов В.І. Засоби і методи системно-комплексного оцінювання-прогнозування параметрів стратегічного потенціалу сталого розвитку України / В.І. Барканов, В.В. Микитенко // Соціальні аспекти розвитку регіонів України : зб. наук. пр. ; за ред. Г.Г. Савіної. – Херсон : ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В., 2010. – С. 127–139. 3. Данилишин Б.М. Макросистемна еволюція української економіки : монографія / Б.М. Данилишин, В.В. Микитенко. – У 2 т. – Т. 2. – К. : РВПС України НАН України, Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. – 210 с. 4. Алимов О.М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / О.М. Алимов, В.В. Микитенко // Продуктивні сили України: науково-теоретичний економічний журнал. – К. : РВПС України НАН України, 2006. – № 1. – С. 135–151. 5. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : монографія / Ю.В. Кіндзерский, В.В. Микитенко, М.М. Якубовський та ін. ; за ред. к.е.н. Ю.В. Кіндзерского. – НАН України; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009. – 928 с. 6. Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України : Монографія / О.М. Алимов, С.І. Бандур, Л.В. Дейнеко, В.В. Микитенко та ін. ; за ред. д.е.н., проф. Б.М. Данилишина. – К. : РВПС України НАН України, 2009. – 424 с. 7. Драган І.О. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України : монографія / І.О. Драган ; за наук. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика ; ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 40 с. 8. Стадницький Ю. До проблеми концепції екологічної політики України і механізму її реалізації / Ю.Стадницький // Економіка України. – 2003. – № 1. – С. 75–79. 9. Федорчак О.О. Класифікація механізмів державного управління / О.О. Федорчак // Науковий вісник. – 2008. – Вип. 1. «Демократичне врядування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/DeVr/2008–01/O_Fedorchak.pdf. 10. Хлобистов Є.В. Вдосконалення системи фінансування природоохоронних проектів / Є.В. Хлобистов // Регіональна економіка: науковий журнал. – 2003. – № 4. – С. 203–212. 11. Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України : монографія / О.М. Алимов, В.В. Микитенко, І.М. Лицур та ін. – К. : Державна Установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013. – 99 с. 12. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави : монографія / О.М. Алимов, О.О. Демешок, І.В. Драган, В.В. Микитенко та ін. – К. : Державна Установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. – 520 с. 13. Democracy in the New Europe / Lord Ch., Harris E. – New York : Palgrave, 2006. – 222 р. 14. Jordan A. The Rise of «New» Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government? / A.Jordan, R.Wursel, A.Zito // Political Studies. – 2005. – V. 53. – Issue 3. – October. – P. 477–496. 15. Брундтланд Г.Х. Наше общее будуще. Доклад Комиссии ООН по окружающей среде и развитию / Г.Х. Брундтлан. – М. : Прогресс, 1988. – С. 50. 16. Бєлова А.І. Технології управління структурними зрушеннями в межах реального сектора економіки / А.І. Бєлова, Р.Кузьменко // Соціально-економічні проблеми і держава: Науковий фаховий журнал. – Тернопіль, Тернопільський технічний університет МОН молодь спорту України та Академія соціального управління. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 361–371 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.-com.ua/index.php?op=19z=2218=1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Алла Іванівна Бєлова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.