ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ

Анатолій Іванович Яковлєв, Людмила Сергіївна Ларка

Анотація


Досліджено основні методичні положення щодо прогнозування потреб споживачів. Запропонований алгоритм визначення потреб споживачів продукції виробничо-технічного призначення. Визначено основні цілі маркетингових досліджень поведінки споживачів в ринкових умовах. Систематизовано необхідну вихідну інформацію для кожної цілі та її постачальників.


Ключові слова


потреба; споживачі; маркетингові дослідження; прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Белов А. Стратегия на гусеничном ходу / А.Белов // Оffice. – 2002. – № 7 8. – С. 28 29. 2. Бобровников К.Н. Комплексное прогнозирование создания новой техники / К.Н. Бобровников, Г.И. Клебанов. – М. : Экономика, 1989. – 203 с. 3. Влчек Р. Функционально-стоимостной анализ в управлении / Р.Влчек ; пер. с чеш. И.Ефремов. – М. : Экономика, 1986. – 176 с. 4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. Теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – 2-е изд. – М. : Финпресс, 2000. – 461 с. 5. Гришко С. Исследование потребительских предпочтений / С.Гришко // БизнесИнформ. – 1997. – № 23. – С. 72 75. 6. Зозулев А. К вопросу об исследовании рыночного спроса / А.Зозулев // Маркетинговые исследования в Украине. – 2004. – № 4 (5) июль август. – С. 40 53. 7. Кочкіна Н.Ю. Застосування сумісного аналізу при дослідженні інтересів споживачів / Н.Ю. Кочкіна, В.В. Мальчіков // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 5. – С. 7 42. 8. Медведев В.Ф. Технико-экономическое прогнозирование на уровне предприятия / В.Ф. Медведев, В.А. Лисичкин, С.Р. Шахназаров. – Минск : БелНИИиТЭИ, 1974. – 46 с. 9. Swaddling D. Beating the odds / D.Swaddling, M.Zobel // MarketingManagement. – 1996. – vol. 4, № 4. – P. 2 33. 10. Webster F.A. general model for understanding organizational buying behavior / F.Webster, Y.Wind // MarketingManagement. – 1996. – vol. 4, № 4. – P. 52 57.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-193-199

Copyright (c) 2014 Анатолій Іванович Яковлєв, Людмила Сергіївна Ларка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.