DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-114-121

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вадим Данилович Бєлік

Анотація


Управління персоналом стає фактором забезпечення економічної стабільності й підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, тому має потребу в посиленій увазі й залишається актуальним для всіх господарських формувань. Розроблено теоретичні положення і практичні рекомендації щодо удосконалення управління персоналом, які визначають умови і можливості підвищення ефективності господарювання підприємств харчової промисловості та забезпечують їхню конкурентоспроможність. Встановлено, що створення нових підрозділів на підприємствах харчової промисловості дозволить розширити коло функцій служби управління персоналом і від кадрових питань перейти до розробки стратегії управління персоналом, системи мотивації та стимулювання, дослідження ринку праці і ринку освітніх послуг, формування конкурентоспроможних працівників.


Ключові слова


стратегія; управління; конкурентоспроможність; персонал; розвиток; мотивація; система

Повний текст:

PDF

Посилання


Кадровая политика предприятия: теория и практика / Л.В. Батченко, А.В. Белоусов, В.В. Назарен-ко, Г.П. Стрюковский // Менеджер: Вісник ДонДАУ.– 1999. – № 2 (4). – С. 54–66. 2. Бессмертная В.В. Формирование стратегии управления персоналом предприятия / В.В. Бессмертная // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2007.– № 1 (107). – С. 54–59. 3. Криворотько І.О. Планування ділової кар’єри персоналу/ І.О. Криворотько // Формування ринкових механізмів господарювання : міжнар. наук.-практ. конф., 2007 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2007. – Т. 1. – С. 32–33. 4. Булеев И.П. Методические подходы к стратегическому планированию управления персоналом / И.П. Булеев, В.В. Синельник // Прометей : регіон. зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ; ІЕПД НАН України. – 2006. – Вип. 3 (21). – С. 177–180.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Вадим Данилович Бєлік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.