ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Світлана Вікторівна Кучер

Анотація


Досліджено необхідність здійснення управління податковими ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання. Використовуючи аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень, а також офіційні документи Міністерства доходів і зборів України, визначено основні групи податкових ризиків платників податків та виділено методи їх оцінки. На основі ранжування податкових ризиків запропоновано методичний підхід до оцінки податкових ризиків суб’єктів господарювання з використанням методів математичної статистики. 

Ключові слова


ризик; податковий ризик; мінімізація ризику; математична статистика; ранжування; карта податкових ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Доценко І.О. Методичні основи оцінки ризиків підприємницької діяльності як складової системи управління економічною безпекою підприємства / І.О. Доценко // Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 5 (4). – С. 171–176. 2. Кинев Ю.Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия управленческого решения / Ю.Ю. Кинев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/press/management/2000-5/06.shtml. 3. Корінько М.Д. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, методологія, організація : монографія / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко. – К. : Видавництво ТОВ «Клякса», 2009. – 472 с. 4. Методи визначення та класифікація податкових ризиків // Офіційний портал Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/povidomlenia_/2010-povidomlenia/59484.html. 5. Методичні рекомендації складання плану-графіку проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, затверджені наказом ДПСУ від 27 червня 2012 року № 553 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3964-553.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-58-62

Copyright (c) 2014 Світлана Вікторівна Кучер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.