№ 4(74) (2015)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: ВІТЧИЗНЯНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ PDF
Вікторія Самвелівна Амбарчян
МІСЦЕ ЗАСТАВИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Олена Яківна Левківська, Оксана Степанівна Грицак
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Вадим Олександрович Куслій
КОНЦЕПЦІЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИМІТКАХ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ PDF
Алла Володимирівна Озеран
УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕНТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Татьяна Станиславовна Осадчая
ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВ ПОСТІЙНОГО ТА ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ АКТИВАМИ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук
ВИТРАТИ НА СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Інна Вікторівна Первій
Процес фінансизації у діяльності польських компаній PDF (English)
Marzena Remlein
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська, Анна Павлівна Семенець
СОЦІАЛЬНІСТЬ – НЕОБХІДНА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Людмила Володимирівна Шкуліпа

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ PDF
Яна Володимирівна Буряк
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ІНІЦІАТИВ У МЕХАНІЗМІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ В ОСВІТУ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ірина Анатоліївна Войналович
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ВИМІРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ PDF
Ольга Олександрівна Демешок
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Юлія Ігорівна Дозорова
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ PDF
Вікторія Миколаївна Ільченко, Максим Сергійович Коновалов, Поліна Сергіївна Коновалова
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ярослав Миколайович Лагута, Ольга Антонівна Ковальчук
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ, ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
АНАЛІТИЧНО-ІМІТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ У НЕЧІТКИХ УМОВАХ PDF
Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв, Олександр Іванович Прилипко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ PDF
Наталія Борисівна Проценко
УМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Володимирівна Черниш, Анастасія Дмитрівна Пирожкова

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
ФІНАНСОВІ КРИЗИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Захарович Мошенський
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко, Надія Анатоліївна Вакарюк
ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Олексій Олексійович Поплавський
ОЦІНКА РИЗИКУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Ольга Володимирівна Смагло