№ 4(74) (2015)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: ВІТЧИЗНЯНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ PDF
Вікторія Самвелівна Амбарчян 3-11
МІСЦЕ ЗАСТАВИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Олена Яківна Левківська, Оксана Степанівна Грицак 12-23
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Вадим Олександрович Куслій 24-34
КОНЦЕПЦІЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИМІТКАХ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ PDF
Алла Володимирівна Озеран 35-42
УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕНТОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Татьяна Станиславовна Осадчая 43-49
ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВ ПОСТІЙНОГО ТА ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ АКТИВАМИ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 50-60
ВИТРАТИ НА СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Інна Вікторівна Первій 61-68
Процес фінансизації у діяльності польських компаній PDF (English)
Marzena Remlein 69-75
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська, Анна Павлівна Семенець 76-87
СОЦІАЛЬНІСТЬ – НЕОБХІДНА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Людмила Володимирівна Шкуліпа 88-94

ЕКОНОМІКА

АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ PDF
Яна Володимирівна Буряк 95-99
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ІНІЦІАТИВ У МЕХАНІЗМІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ В ОСВІТУ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ірина Анатоліївна Войналович 100-105
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ВИМІРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ PDF
Ольга Олександрівна Демешок 106-120
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Юлія Ігорівна Дозорова 121-124
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ PDF
Вікторія Миколаївна Ільченко, Максим Сергійович Коновалов, Поліна Сергіївна Коновалова 125-129
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ярослав Миколайович Лагута, Ольга Антонівна Ковальчук 130-138
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ, ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 139-146
АНАЛІТИЧНО-ІМІТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ У НЕЧІТКИХ УМОВАХ PDF
Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв, Олександр Іванович Прилипко 147-152
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ PDF
Наталія Борисівна Проценко 153-161
УМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Володимирівна Черниш, Анастасія Дмитрівна Пирожкова 162-165

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 166-175
ФІНАНСОВІ КРИЗИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Захарович Мошенський 176-184
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко, Надія Анатоліївна Вакарюк 185-191
ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Олексій Олексійович Поплавський 192-200
ОЦІНКА РИЗИКУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Ольга Володимирівна Смагло 201-212