Процес фінансизації у діяльності польських компаній

Marzena Remlein

Анотація


Предметом даного дослідження є явище фінансизації та його наслідки, що відображаються у фінансовій звітності. Метою дослідження є аналіз наслідків фінансизації в господарській діяльності товариств паливної галузі, акції яких котируються на Варшавській фондовій біржі (GPW). Досліджено вплив явища фінансизації на вказані в балансі досліджуваних суб’єктів господарювання фінансові статті. У першій частині представлено сутність та характерні риси фінансизації з точки зору макро- та мікроекономічного підходів. Окреслено наслідки фінансизації, тобто фінансових активів, що відображені у балансі. Остання частина присвячена емпіричному дослідженню, метою якого була ідентифікація наслідків фінансизації в економічній діяльності польських підприємств. Проаналізовано фінансові активи, які представлені у балансах досліджуваних товариств. Реалізація мети дослідження вимагала застосування відповідних методів дослідження, зокрема використовувалися методи аналізу літератури та нормативно-правового забезпечення, а також методи фінансового аналізу.


Ключові слова


фінансові активи; баланс; фінансизація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Epstein G., 2005, Introduction, Financialization and the worl economy, [w:] Financialization for the World Economy, ed. G. Epstein, E. Elgar, Northampton-Cheltenham.

Kamela-Sowińska A., 2014, Od rachunkowości do opisu gospodarczego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 77 (133), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Krippner G., 2005, The Financialization of the American Economy, Socio-Economic Review, vol.3, no. 2.

Marszałek P., 2012, Finansyzacja – problemy i kontrowersje, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 247, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Mączyńska E., 2011, Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 9, Warszawa.

Ratajczak M., 2014, Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, Ekonomista nr 2, PTE, Warszawa.

Ratajczak M., 2012, Finansyzacja gospodarki, Ekonomista nr 3, PTE, Warszawa.

Remlein M., 2008, Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan.

Tremblińska J., 2009, Działania podejmowane przez banki centralne w kontekście kryzysu finansowego, Ekonomiczne problemy usług nr 43, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Walińska E., Bek-Gaik B., 2011, Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 62 (118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Żyżyński J., 2010, Neoliberalizm – ślepa uliczka globalizacji, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-69-75

Copyright (c) 2016 Marzena Remlein

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.