НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Катерина Володимирівна Шиманська, Анна Павлівна Семенець

Анотація


Глобалізаційні процеси в економіці та інтенсифікація міжнародних розрахунків вимагають активного впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних і телекомунікаційних технологій усіма учасниками економічних відносин, зокрема у сферу грошового обігу. В цьому контексті набувають актуальності питання врегулювання використання електронних грошей як засобів платежу, оскільки їх функціонування вимагає не тільки відповідного технічного та інформаційного забезпечення, але й належного інституційного підґрунтя. Це дозволить забезпечити правильне облікове відображення електронних грошей як об’єктів бухгалтерського обліку, сформувати адекватну систему контролю відповідних електронних розрахунків та в цілому сприятиме детінізації розрахункових операцій. У зв’язку з цим, у межах даного дослідження проведено оцінку стану нормативно-правового забезпечення регулювання бухгалтерського обліку операцій з електронними грошима в Україні та Польщі як одного з найближчих стратегічних партнерів України, чий досвід у реформуванні вітчизняної економіки на шляху до членства у ЄС можна використати як орієнтир для нашої держави. Крім того, визначено перспективи впровадження позитивного досвіду Республіки Польща у вітчизняну практику.


Ключові слова


електронні гроші; бухгалтерський облік; нормативне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Директива європейського парламенту та ради 2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року «Про започаткування, здійснення та пруденційний нагляд за діяльністю установ, що працюють з електронними грошима» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_a18.

Електронні гроші в Україні: нове в регулюванні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B9z4744emnkxLTRVNXU0UC0xbjQ/view.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» № 996-XIV від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=996-14.

Закон України «Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від 22.05.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=852-15.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-IV від 31.05.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.acsk.uss.gov.ua/download/legislation/zy_about_e-documents.pdf.

Закон України «Про національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Камінська Л.Б. Проблеми наближення правового регулювання електронної комерції в Україні до європейського законодавства / Л.Б. Камінська // Зб. матер. ІХ міжнар. наук.-практ. конф. «Моделі та стратегії євроінтеграції україни: економічний і правовий аспекти» ; Українська академія зовнішньої торгівлі. – К., 2006. – С. 104–107.

Маєвська А.А. Електронна комерція і право / А.А. Маєвська. – Х., 2010. – 256 с.

Нефьодов А. Інтернет-валюта, або Що таке електронні гроші в Інтернеті / А.Нефьодов // Збірник систематизованого законодавства. – 2004. – № 5. – С. 193–197.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=18&nreg=2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 353 від 28.12.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01.

Положення про електронні гроші в Україні, затверджено постановою правління Національного банку України від 04.11.2010 р. № 481 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10.

Постанова Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.

Узгодження правил використання електронних грошей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66296&cat_id=66292.

Украине уже можно использовать электронную подпись / По материалам УНИАН. – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.podrobnosti.ua/ptheme/internet/2006/09 /26/351767.html.

Цивільний кодекс України від 16.12.2004 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=20&nreg=435-15.

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeksy/kodeks; cywilny;z;dnia;23;kwietnia;1964;r;,1964,16,93,DU,104.html.

Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.codziennikprawny.pl/uploaded/akty_prawne/139.pdf.

Krajowy Standard Rachunkowości № 1 «Rachunek przeplywow pienieznych» z 22.07.2003 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mf.gov.pl/ dokument.php?const=1&dzial=74&id=25537.

Krajowy Standard Rachunkowości № 2 «Podatek dochodowy» z 14.09.2004 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mf.gov.pl/ dokument.php?const=1&dzial=74&id=36926.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.vat.pl/att/przepisy/VAT_2009.pdf.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mf.gov.pl/_files_/.../akty.../ustawa_o_rachunkowosci.pdf.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug drogą elektroniczną [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uokik.gov.pl/download.php?id=550.

Ustawa z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nccert.pl/Images/ustawaopodpisie.pdf.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.memex.pl/doc/ustawa_OBD_2001.pdf.

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o elektronicznych instrumentach platniczych [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/ regulacje/dzu12092002.html.

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bip.gov.pl/.../ Ustawa_o_dostepie_do_informacji_publicznej.pdf.

Ustawa о usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dz.U. 2011. Nr 199 poz. 1175 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111991175.

Ustawа z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.podatki.biz/akty/ra150292.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-76-87

Copyright (c) 2016 Катерина Володимирівна Шиманська, Анна Павлівна Семенець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.