ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Юлія Ігорівна Дозорова

Анотація


Розглянуто поняття диверсифікації, диверсифікації експорту та імпорту, диверсифікації ЗЕД. Визначено важливість використання стратегії диверсифікації для покращання економічних показників та доведено, що диверсифікація дозволяє гнучко реагувати на зміни кон’юктури ринку та зменшити ризик, який може виникати при спеціалізації виробництва. За допомогою диверсифікації діяльності підприємства закріплюють свої конкурентні позиції на ринку. Поняття диверсифікації застосовується при формулюванні портфельної стратегії як один із чотирьох її компонентів, а саме як вектор росту або напрям майбутньої сфери діяльності підприємства. Запропоновані резерви, за рахунок яких можна досягти позитивного результату. Доведено, що за рахунок диверсифікації підприємство покращує свої економічні показники.


Ключові слова


диверсифікація; диверсифікація експорту; диверсифікація імпорту; диверсифікація ЗЕД; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров С.С. Стратегія диверсифікації виробництва як основний напрямок стратегічного розвитку підприємства / С.С. Александров // Проблеми теорії і практики управління. – № 1/2004.

Вітковський О.С. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища / О.С. Вітковський // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – 32 с.

Дереза В.М. Диверсифікація виробництва і капіталу як фактор стабілізації фінансового стану підприємства : автореф. дис. / В.М. Дереза ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2005. – С. 19.

Зоренко О.В. Деякі аспекти диверсифікації сільськогосподарських підприємств / О.В. Зоренко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Вип. 204: в 5 т. Т. ІV. – Д. : ДНУ, 2005. – С. 1028–1034.

Левковська Л.В. Диверсифікованість діяльності господарських систем у конкурентному середовищі / Л.В. Левковська // Держава та регіони / Серія : Економіка і підприємництво. – 2010. – № 2. – 118 с.

Попова С.М. Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / С.М. Попова ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2004. – С. 20.

Спіріна М.В. Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства / М.В. Спіріна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 8. – C. 176–183.

Тупіцин А.Л. Диверсифікація підприємства / А.Л. Тупіцин. – Новосибірськ, 2004. – 150 с.

Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : навч. посібник / Л.А. Швайка. –Л. : Магнолія плюс, 2004. – С. 47–51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-121-124

Copyright (c) 2016 Юлія Ігорівна Дозорова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.