ОЦІНКА РИЗИКУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Ольга Володимирівна Смагло

Анотація


Досліджено особливості оцінки ризиків легалізації незаконних доходів суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Автором обґрунтована необхідність та важливість визначення рівня ризику легалізації злочинних доходів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, оскільки вони можуть як безпосередньо проводити фінансові операції з легалізації незаконних доходів, так і сприяти їх проведенню. Розроблено бальну методику визначення рівня ризику легалізації злочинних доходів комерційного банку, що характеризується такими перевагами, порівняно з існуючими: дає достатньо достовірну оцінку, поєднує врахування кількісних та якісних показників, є простою і зручною для використання. Розроблена бальна методика визначення рівня ризику може бути використана як комерційним банком з метою визначення ефективності системи управління ризиками легалізації незаконних доходів чи для потреб визначення комплексного ризику легалізації незаконних доходів конкретної фінансової операції, так і Національним банком України з метою визначення періодичності перевірок комерційного банку з питань фінансового моніторингу.


Ключові слова


фінансовий моніторинг; суб’єкт первинного фінансового моніторингу; фінансова операція; ризик легалізації злочинних доходів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бережний О.М. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / О.М. Бережний. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 114 с.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р., № 1702-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Наказ Держфінмоніторингу України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» від 03.08.2010 p., № 126 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0909-10.

Наказ Держфінмоніторингу України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо управління ризиками банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов’язаними з персоналом», від 25 березня 2009 р., № 37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2009/2703.09/kadry.htm.

Постанова НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 р., № 417 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15/page.

Річний звіт Держфінмоніторингу за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2015/20150223/zvit_2014.pdf.

Смагло О.В. Удосконалення системи оцінювання ризиків легалізації злочинних доходів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / О.В. Смагло // Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнар. зб. наук. пр. / Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Вип. 2 (32). – Житомир : ЖДТУ, 2015.

Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро- та мікровимір : монографія / за ред. О.В. Черевка. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2014. – 442 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-201-212

Copyright (c) 2016 Ольга Володимирівна Смагло

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.